Kunskapsbedömning inom anpassade skolformer

Utveckla din förmåga att bedöma dina elevers kunskapsutveckling. Kursen ger dig möjlighet att omsätta och pröva teoretiska kunskaper inom formativ och summativ bedömning i praktiken.

 • Lärare inom anpassade skolformer

 • Distans

 • 7,5 hp på åttondelsfart

 • Ansök senast 19 juni 2024

Ansökan

Kursen ges vid Högskolan Kristianstad och Mälardalens universitet. Kursstart är i september 2024. Du kan läsa mer och ansöka via länkarna nedanför.

Högskolan Kristianstad

Kursen är full och anmälan därför stängd.

Kunskapsbedömning inom anpassade skolformer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mälardalens universitet

Kunskapsbedömning inom den anpassade skolan Länk till annan webbplats.

Därför ska du delta

Kursen ger dig en allmändidaktisk fördjupning och redskap för en systematisk och kontinuerlig kunskapsbedömning inom anpassade skolformer oavsett ämne eller ämnesområde. Du får en verksamhetsnära kurs som ger dig verktyg i ditt dagliga arbete och möjlighet att relatera varje moment till din yrkesroll och praktik.

Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till dig som är utbildad och verksam lärare inom anpassade grundskolan, anpassade gymnasieskolan eller komvux som anpassad utbildning.

Kursens innehåll

Under kursen kommer du att få lära dig att använda formativ och summativ bedömning för att utveckla undervisningen och möjliggöra elevernas lärande. Du kommer också att få omsätta och pröva teoretiska kunskaper inom formativ och summativ bedömning i praktiken. Under kursen använder du Skolverkets nationella bedömningsstöd men får också möjlighet att utveckla egna prov-, bedömnings- och skattningsinstrument utifrån din verksamhet.

Kursen tar bland annat upp det här:

 • Bedömning utifrån olika aspekter: samhälleligt perspektiv, skolperspektiv och individuellt perspektiv.
 • Summativ och formativ bedömning och undervisning
 • Kollegialt bedömningsarbete.
 • Kunskapsbedömning utifrån ett lärandeperspektiv: identifiera framsteg, urskilja styrkor och utvecklingsbehov hos elever inom anpassade skolformer oavsett ämne eller ämnesområde.
 • Kunskapsbedömning utifrån ett omsorgsperspektiv.
 • Kunskapsbedömning i relation till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).
 • Kollaborativ lektionsutveckling.
 • Etik: konsekvenser av bedömning.
 • Nationella bedömningsstöd, deras syfte och pedagogiska frågeställningar.
 • Portfolioarbete: att utveckla en portfolio där du som lärare får möjlighet att samla strategier för bedömning och reflektera över den egna bedömningspraktiken. Avsikten är att möjliggöra kontinuerlig självutvärdering och förbättring av praktiken.

Kursens upplägg

Kursen är digital och genomförs helt eller till största delen på distans. Det innebär att handledning, stöd, kommunikation och samarbete sker via digitala träffar eller via webbforum. Uppgifter och föreläsningar finns publicerade på en webbplattform hos lärosätet. Du utför praktiska övningar i din egen verksamhet.

 • Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng.
 • Studietakten är 12,5 procent.
 • Kursstart är i september 2024.
 • Det är 6 respektive 5 digitala träffar under hösten 2024 och våren 2025.
Senast uppdaterad 15 maj 2024.