Matematik – kompetensutveckling i matematikdidaktik

Utveckla undervisningen i matematik tillsammans med dina kollegor.

  • För lärare i matematik från förskola till vuxenutbildning

  • Lärportalen

Lärare undervisar vid tavlan
Call to action

Materialet finns på Lärportalen

På Lärportalen finns material för kompetensutveckling och kollegialt lärande i matematikdidaktik. Materialet presenteras i moduler och är indelat efter skolform och årskurs.

Moduler i matematikdidaktik på Lärportalen Länk till annan webbplats.

Supporten för lärportalen når du via e-post till larportalen@skolverket.se

Information

För lärare i matematik från förskola till vuxenutbildning

Materialet riktar sig till förskollärare och lärare som undervisar i matematik inom samtliga skolformer.

Öka din kompetens i att undervisa i matematik

Med vårt material kan du och dina kollegor öka er kompetens i matematikdidaktik.

Kollegialt lärande

Tillsammans med dina kollegor tar ni del av material på Lärportalen och diskuterar innehållet, planerar lektionsaktiviteter och testar sedan dem i undervisningen.

Det finns en utbildning för dig som ska leda det kollegiala arbetet med Skolverkets moduler eller webbkurser.

Leda kollegialt lärande

Belöning
Senast uppdaterad 02 april 2024