Matematik

Utveckla undervisningen tillsammans med dina kollegor. Ta del av kompetensutveckling i matematikdidaktik, tidigare kallad Matematiklyftet, för lärare och förskollärare.

  • För lärare i matematik från förskola till vuxenutbildning

  • Studier under en till två terminer

  • Lärportalen, kollegialt lärande på arbetsplats

  • Med stöd av handledare

Lärare undervisar vid tavlan
Call to action

Materialet finns på Lärportalen

På Lärportalen finns material för kompetensutveckling och kollegialt lärande i matematikdidaktik. Materialet presenteras i moduler och är indelat efter skolform och årskurs.

Moduler i matematikdidaktik på Lärportalen Länk till annan webbplats.

Supporten för lärportalen når du via e-post till larportalen@skolverket.se

Information

För lärare i matematik från förskola till vuxenutbildning

Lärare som undervisar i matematik i grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning inklusive komvux som särskild utbildning samt lärare och förskollärare som arbetar i förskola och förskoleklass. Inga förkunskaper krävs. 

Öka din kompetens i att undervisa i matematik

Med vårt material kan du och dina kollegor öka er kompetens i matematikdidaktik. Materialet är fritt tillgängligt för alla.

Kollegialt lärande på arbetsplatsen

Kompetensutvecklingen sker lokalt på skolan eller förskolan och är tätt knuten till det ordinarie arbetet. Genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material på Lärportalen. Ni diskuterar innehållet, planerar lektionsaktiviteter och testar sedan dem i undervisningen. 

Studier under en till två terminer

Materialet finns fritt tillgängligt så ni kan därmed starta när ni vill. Att arbeta med en modul tar cirka 30 timmar under en till två terminer. Förskolans och förskoleklassens moduler är längre och tar därmed cirka 45 timmar under två till tre terminer.

Belöning

Därför ska du delta

  • Utveckla din undervisning tillsammans med kollegor
  • Sätt ditt eget lärande i fokus
  • Pröva aktiviteter direkt i din egen undervisning
Ansvar

Leda kollegialt lärande

Utbildningen riktar sig till dig som ska leda det kollegiala arbetet med Skolverkets moduler eller webbkurser utan statsbidrag. Rektor anmäler deltagare.

Leda kollegialt lärande

Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 29 december 2021