Modersmålslärarens uppdrag – webbkurs

Webbkursen ger dig som är ny som modersmålslärare en introduktion till ditt uppdrag. Du får kunskaper om skolans kunskaps- och värdegrundsuppdrag och verktyg för att bedriva din undervisning. Webbkursen kan med fördel även genomföras kollegialt med andra modersmålslärare. Det här materialet innehåller de gamla namnen på skolformerna som i dag heter anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola och komvux som anpassad utbildning. Materialet är i övrigt aktuellt och kommer att revideras under hösten 2023.

 • För modersmålslärare

 • Flexibelt upplägg ca 15 timmar

 • På Skolverkets utbildningsplattform

 • Individuellt eller tillsammans

Call to action

Skapa konto och logga in

Du registrerar ditt personliga konto och får sedan tillgång till webbkursen på vår utbildningsplattform. Ditt deltagande är helt kostnadsfritt och det finns ingen begränsning i deltagarantal på kursen.

Skapa konto eller logga in på Skolverkets utbildningsplattform Länk till annan webbplats.

Information

Information

Kursmaterialet består av texter, animerade filmer och reflektionsfrågor. Texterna i webbkursen är inlästa, så du kan välja om du vill läsa eller lyssna på dem. Du får även förslag på praktiska aktiviteter som du kan genomföra tillsammans med dina kollegor eller på egen hand, bland annat förslag på undervisningsaktiviteter.

Webbkursen har fem avsnitt.

 • Skolans organisation och ditt uppdrag som modersmålslärare
 • Så styrs skolan
 • Skolan vilar på det svenska samhällets värdegrund
 • Så kan du planera och genomföra din undervisning
 • Så följer du upp din undervisning

Kursen tar 15 timmar

Webbkursen tar totalt ca 15 timmar att genomföra. De praktiska aktiviteterna genomför du inom ramarna för din ordinarie planerings- och undervisningstid och är därför inte inräknade i dessa 15 timmar.

Genomför webbkursen individuellt eller kollegialt

Du kan med fördel genomföra webbkursen tillsammans med dina kollegor. Välj då om ni vill ta del av texter och animerade filmer tillsammans eller på egen hand. Utgå sedan från frågorna i webbkursen för att tillsammans reflektera över innehållet i texter och animerade filmer. Som stöd för era kollegiala samtal finns en film om samtalsmodeller.

Belöning

Därför ska du delta

Du som är ny som modersmålslärare får en introduktion till uppdraget som modersmålslärare. Du får bland annat

 • information om de yrkesroller och ansvarsområden som finns i den svenska skolan samt kunskap om hälsofrämjande arbete och ditt uppdrag.
 • information om de styrdokument som reglerar skolan och din undervisning.
 • kunskaper om normer och värden i skolan, samt hur skolan fungerar som social arena.
Ansvar

Till dig som är chef

Du är en nyckelperson för modersmålslärarnas genomförande av webbkursen. För att kursen ska leda till lärande och därmed verksamhetsutveckling kommer modersmålslärarna att behöva förutsättningar i form av tid för egen inläsning av materialet samt för kollegiala träffar. Det kan därför vara en god idé att en plan för genomförandet av webbkursen görs. Om en samtalsledare utses behöver den tid till att förbereda träffarna.

Kontakt

Om du har frågor:

Kontakta upplysningstjänsten Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 21 juni 2023