Naturvetenskap och teknik

Utveckla din undervisning tillsammans med dina kollegor. Ta del av kompetensutveckling i didaktik i naturvetenskap och teknik.

 • För lärare i naturvetenskapliga ämnen och teknik, grundskola

 • En termin

 • Lärportalen, kollegialt lärande på arbetsplats

 • Med stöd av handledare

Två elever genormför en laboration i klassrummet
Call to action

Materialet finns på Lärportalen

På Lärportalen finns material för kompetensutveckling och kollegialt lärande i didaktik inom naturvetenskap och teknik. Materialet presenteras i moduler och är indelat efter skolform och årskurs.

Moduler i didaktik i naturvetenskap på Lärportalenlänk till annan webbplats

Moduler i didaktik i teknik på Lärportalenlänk till annan webbplats

Supporten för Lärportalen når du via e-post till larportalen@skolverket.se

Information

För lärare i naturvetenskapliga ämnen och teknik i grundskolan

Kompetensutvecklingen riktar sig till lärare som undervisar i naturvetenskapliga ämnen och teknik i grundskola och gymnasieskola. Vi erbjuder material för kompetensutveckling i de naturvetenskapliga ämnenas och teknikämnets didaktik. 

Kollegialt lärande på arbetsplatsen

Studierna sker genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material på Lärportalen. Ni diskuterar innehållet, planerar lektionsaktiviteter och testar sedan dem i undervisningen.

Kompetensutvecklingen sker lokalt på skolan och är tätt knuten till det ordinarie arbetet. Materialet finns fritt tillgängligt och ni kan starta arbetet när ni vill.

Att arbeta med en modul tar cirka 30 timmar under en termin.

Belöning

Därför ska du delta

  • Utveckla din undervisning tillsammans med kollegor
  • Sätt ditt eget lärande i fokus
  • Pröva aktiviteter direkt i din egen undervisning
  Ansvar

  Planera och organisera för kollegialt lärande

  Kompetensutvecklingsinsatsen är tänkt att genomföras kontinuerligt under en längre tid, på arbetstid och med stöd av handledare. Det är rektor som tillsammans med huvudmannen skapar organisatoriska förutsättningar för insatsen.

  Planera och organisera för kollegialt lärande - Naturvetenskap och teknikPDF (pdf, 763 kB)

  Forskning och fördjupning
  Senast uppdaterad 24 mars 2020