Naturvetenskap och teknik

Utveckla din undervisning tillsammans med dina kollegor. Ta del av kompetensutveckling i didaktik i naturvetenskap och teknik.

  • Naturvetenskap och teknik, grundskola och gymnasieskola

  • Studier under en till två terminer

  • Lärportalen, kollegialt lärande på arbetsplats

  • Med stöd av handledare

Två elever genormför en laboration i klassrummet
Call to action
Information
Belöning
Ansvar
Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 21 juni 2023