Naturvetenskap och teknik

Utveckla din undervisning tillsammans med dina kollegor. Ta del av kompetensutveckling i didaktik i naturvetenskap och teknik.

Två elever genormför en laboration i klassrummet

Materialet finns på Lärportalen

På Lärportalen finns material för kompetensutveckling och kollegialt lärande i didaktik inom naturvetenskap och teknik. Materialet presenteras i moduler och är indelat efter skolform och årskurs.

Moduler i didaktik i naturvetenskap på Lärportalenlänk till annan webbplats

Moduler i didaktik i teknik på Lärportalenlänk till annan webbplats

Supporten för Lärportalen når du via larportalen@skolverket.se

Därför ska du delta

  • Utveckla din undervisning tillsammans med kollegor
  • Sätt ditt eget lärande i fokus
  • Pröva aktiviteter direkt i din egen undervisning

Kollegialt lärande i naturvetenskap och teknik

Kompetensutveckling i de naturvetenskapliga ämnenas och teknikämnets didaktik.

För vem

Lärare som undervisar i naturvetenskapliga ämnen och teknik i grundskola och gymnasieskola.

Hur

Genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material på Lärportalen. Ni diskuterar innehållet, planerar lektionsaktiviteter och testar sedan dem i undervisningen.

Var

Kompetensutvecklingen sker lokalt på skolan och är tätt knuten till det ordinarie arbetet.

Omfattning

Materialet finns fritt tillgängligt och ni kan starta arbetet när ni vill. Att arbeta med en modul tar cirka 30 timmar under en till två terminer.

Planera och organisera för kollegialt lärande

Kompetensutvecklingsinsatsen är tänkt att genomföras kontinuerligt under en längre tid, på arbetstid och med stöd av handledare. Det är rektor som tillsammans med huvudmannen skapar organisatoriska förutsättningar för insatsen.

Planera och organisera för kollegialt lärande - Naturvetenskap och teknikPDF (pdf, 763 kB)

Senast uppdaterad 21 januari 2020