Nätverk för vuxnas lärande

Ger stöd för att utvecklar ert systematiska kvalitetsarbetet i kommunal vuxenutbildning. Nätverkens arbete har ett särskilt fokus på nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska.

  • Skolchefer, skolledare och utvecklingsledare

  • 8-10 ggr halvdagar per år

  • Lokala Lärosäten

  • Systematiskt kvalitetsarbete

Call to action

Anmäl dig till en plats i nätverk

Just nu finns det platser kvar i ett av nätverken. Anmäl dig och dina kollegor (max tre deltagare per kommun) genom att skicka namn, funktion/titel och mejladress till nyavux@skolverket.se

Information

Om nätverken

Nätverken riktar sig till skolchefer, skolledare och utvecklingsledare med ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet i kommunal vuxenutbildning och har ett särskilt fokus på nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska. Målet med träffarna är att bidra till förbättrad kvalitet och ökad likvärdighet inom vuxenutbildningen.

Nätverken leds av Regionala utvecklingscentrum (RUC) vid utvalda lärosäten.

Belöning

Få stöd och inspiration

Att nätverka är ett sätt att utbyta erfarenheter, få inspiration och öka kompetensen.

Senast uppdaterad 09 mars 2022