Regionala dialoger om komvux

Skolverket genomför årligen regionala dialoger om kommunal vuxenutbildning (komvux). Vi vill på en bred och övergripande nivå följa hur komvux och dess skolformsdelar utvecklas i regionen. Dialogerna bidrar till en aktuell lägesbild av komvux och utgör ett kunskapsunderlag för såväl Skolverket som andra aktörer. Dialogerna ligger även till grund för vårt fortsatta arbete med att stödja kommunerna i deras arbete.

  • För politiker, chefer, skolledare och regionala aktörer

  • Möte i din region

vux
Call to action

Samordnaren i din region skickar inbjudan

Dialogerna genomförs i samarbete med kommunerna och regionerna. Samordnaren/kontaktpersonen i respektive region har kontakt med Skolverket rörande bland annat planering, inbjudan, innehåll och upplägg. Inbjudan till berörda personer/aktörer hanteras av den regionala samordnaren.

Vi ser fram emot att besöka er!

Information

För politiker, chefer och regionala aktörer

Målgrupper för dialogerna är ansvariga politiker och chefer (rektorer, verksamhetschefer, förvaltningschefer med flera) för kommunernas vuxenutbildning. De riktar sig även till Arbetsförmedling och regionala företrädare/samordnare/aktörer med utvecklingsansvar för vuxenutbildning.

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Utveckla komvux tillsammans

Syftet med de regionala dialogerna är att

  • få en ökad förståelse för hur komvux och dess skolformer utvecklas genom att ta del av arbetet med bland annat utvecklingsfrågor, samverkan och kvalitetsarbete i kommunerna och regionerna
  • sprida aktuell information rörande komvux
  • samla information om hur förändringar av regelverk och riktade satsningar från staten påverkar komvux
  • inhämta underlag inför rapportering av olika regeringsuppdrag
  • skapa en mötesplats för inbjudna målgrupper och därmed stimulera fortsatta diskussioner, nätverk samt fortsatt utvecklingsarbete i kommunerna och regionerna.

Dialoger från januari till april

Dialogerna genomförs årligen under perioden januari–april. Formen är ett dialogmöte vars innehåll och fokus varierar från år till år. Innehållet styrs av vad som är aktuellt inom komvux, vilka pågående uppdrag som Skolverket har och vad deltagarna vill diskutera – både övergripande frågor och mer verksamhetsnära frågor.

Regionala dialoger 2023

De regionala dialogerna 2023 är slutförda. Dialogerna genomfördes som en halvdag, antingen som ett fysiskt möte med Skolverket på plats eller som ett digitalt möte. En sammanställning av dialogerna 2023 är publicerad längst ner på denna sida.

Regionala dialoger 2024

Planeringen av dialogerna 2024 har startat, mer information kommer via den samordnare/kontaktperson som finns i ert samverkansområde.

Belöning

Kontakt

Simon Husberg, Skolverket, på e-postadressen simon.husberg@skolverket.se

Senast uppdaterad 18 oktober 2023