Sexualitet, samtycke och relationer i anpassade grundskolan − webbkurs

I den här webbkursen får du arbeta med frågor om identitet, hälsa, jämställdhet, normer, sexualitet och relationer i anpassade grundskolan. Gå den själv eller tillsammans med andra.

  • För lärare i anpassade grundskolan

  • 15–20 timmar

  • På Utbildningsplattformen

Lärare och elev arbetar ihop
Call to action

Skapa konto och logga in

För att kunna ta del av kursen behöver du först skapa ett konto på vår utbildningsplattform. Sedan kan du logga in för att ta del av innehållet.

Skapa konto eller logga in på Skolverkets utbildningsplattform Länk till annan webbplats.

Vi rekommenderar att du använder dig av webbläsare som exempelvis Chrome, Safari, Firefox eller Edge när du tar del av kursens innehåll.

Information

Kurs för lärare i anpassade grundskolan

Webbkursen riktar sig till lärare i anpassade grundskolan. Utbildningen går delvis att genomföra med annan personal som medverkar i undervisningen.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Öka dina kunskaper om att undervisa om sexualitet, samtycke och relationer

Kursen går från det övergripande perspektivet till undervisningspraktik. Webbkursen presenterar inte några färdiga metoder eller undervisningsupplägg. Däremot innehåller den praktiska uppgifter som kan bidra till att utveckla din undervisning. Kursen består av teoretiska inslag, reflektionsfrågor, diskussionsövningar och praktiska uppgifter.

Webbkursen består av fyra delar

I den första delen får du möjlighet att lära dig mer om skolans arbete med kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer. Du kommer också att få ta del av hur en skola arbetar med kunskapsområdet samt vilka framgångsfaktorer som Skolinspektionen lyfter i sin granskning av undervisningen.

Den andra delen fördjupar dina kunskaper om normer i undervisning, sexualsyn samt begrepp som rör sexuell identitet, könsidentitet och könsuttryck.

I den tredje delen får du fördjupa dig i ämnes- och ämnesområdesspecifikt material som är kopplat till området sexualitet, samtycke, relationer och jämställdhet. I detta avsnitt ingår ett moment där du får möjlighet att i din egen praktik pröva det du lärt dig. Utöver fördjupningen kommer du också att få ta del av viktiga perspektiv för att utveckla kvaliteten på undervisningen. Det handlar bland annat om vikten av elevdelaktighet och att föra samtal med eleverna.

Den sista delen av webbutbildningen handlar om samverkan kring arbetet med undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer. Bland annat ges några exempel på hur det ämnesövergripande arbetet kan planeras på skolan. Andra perspektiv som tas upp är vikten av att ta tillvara elevhälsans kompetens och hur du kan samverka med externa aktörer.

Kursen tar max 20 timmar

Kursen tar cirka 15–20 timmar.

Belöning

Därför ska du delta

  • Du får ökad kunskap om hur du kan arbeta med sexualitet, samtycke och relationer i undervisningen.
  • Du får ökad kunskap om perspektiv och arbetssätt som är centrala för undervisningens kvalitet.
  • Du får möjlighet att utveckla en undervisning där eleverna får ökade möjligheter att samtala om och reflektera över frågor om sexualitet, samtycke och relationer.
Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 01 mars 2024