Sexualitet, samtycke och relationer i årskurs 7-9 − webbkurs

I den här webbkursen får du arbeta med frågor om identitet, hälsa, jämställdhet, normer, sexualitet och relationer i grundskolans senare år. Gå den själv eller tillsammans med andra.

  • För lärare i grundskolans senare år

  • 15–20 timmar

  • På Utbildningsplattformen

elever i samtal
Call to action

Skapa konto och logga in

För att kunna ta del av kursen behöver du först skapa ett konto på vår utbildningsplattform. Sedan kan du logga in för att ta del av innehållet.

Skapa konto eller logga in på Skolverkets utbildningsplattform Länk till annan webbplats.

Vi rekommenderar att du använder dig av webbläsare som exempelvis Chrome, Safari, Firefox eller Edge när du tar del av kursens innehåll.

Information

Kurs för lärare i grundskolans senare år

Webbkursen riktar sig till lärare i grundskolans senare år. Inga förkunskaper krävs.

Öka dina kunskaper om att undervisa om sexualitet, samtycke och relationer

Kursen går från det övergripande perspektivet till undervisningspraktik. Webbkursen presenterar inte några färdiga metoder eller lektionsupplägg. Däremot innehåller den praktiska uppgifter som kan bidra till att utveckla din undervisning.

Kursen består av teoretiska inslag, reflektionsfrågor, diskussionsövningar och praktiska uppgifter.

Webbkursen består av fyra delar. I den första delen får du möjlighet att lära dig mer om skolans arbete med kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer. Du kommer också att få en bild av vad elever tycker om undervisningen samt vilka framgångsfaktorer som Skolinspektionen lyfter i sin granskning av undervisningen.

Den andra delen ger dig kunskaper om inkluderande undervisning, sexualsyn samt begrepp som rör sexuell identitet, könsidentitet och könsuttryck.

I den tredje delen får du ta del av ämnesspecifikt material som är kopplat till området sexualitet, samtycke, relationer och jämställdhet. I detta avsnitt ingår ett moment där du får möjlighet att pröva det du lärt dig. Utöver ämnesfördjupningen kommer du också att få ta del av viktiga perspektiv för att utveckla kvaliteten på undervisningen. Det handlar bland annat om vikten av elevdelaktighet och att föra samtal med eleverna.

Den sista delen av webbkursen handlar om samverkan kring arbetet med undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer. Bland annat ges några exempel på hur det ämnesövergripande arbetet kan planeras på skolan. Andra perspektiv som tas upp är vikten av att ta tillvara elevhälsans kompetens och hur du kan samverka med externa aktörer.

Kursen tar max 20 timmar

Kursen tar cirka 15–20 timmar.

Belöning

Därför ska du delta

  • Du får ökad kunskap om hur du kan arbeta med sexualitet, samtycke och relationer i undervisningen.
  • Du får ökad kunskap om perspektiv och arbetssätt som är centrala för undervisningens kvalitet.
  • Du får möjlighet att utveckla en undervisning där eleverna får ökade möjligheter att samtala om och reflektera kring frågor om sexualitet, samtycke och relationer.
Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 04 mars 2024