Tala om framtiden – om normer i vägledning och undervisning

Hur talar vi om framtiden med en större normmedvetenhet? Kursen erbjuder redskap för att utmana, problematisera och visa på alternativ till traditionella föreställningar om kön, kulturell och social bakgrund som annars riskerar att begränsa elevernas studie- och yrkesval och tankar om framtiden.

  • SYV och lärare

  • Grund- och gymnasieskola

  • Malmö universitet

  • Distans

Call to action

Tid och plats

Kursen ges digitalt i realtid från Malmö universitet.

16 september kl. 13.00-16.00

17 september kl. 09.00-12.00

10 oktober kl. 09.00-12.00 (uppföljning i halvgrupp) eller

11 oktober kl. 13.00-16.00 (uppföljning i halvgrupp)

Anmäl dig till kursen

Kursen riktar sig till verksamma studie- och yrkesvägledare och lärare på grund- och gymnasieskolan.

Anmäl dig till kursen Tala om framtiden - om normer i vägledning och undervisning hösten 2024. Länk till annan webbplats.

Sista ansökningsdag: 21 maj

Antalet platser är begränsat till 30. Vid fler anmälningar upprättas en reservlista.

Information

Innehåll i kursen

Hur kan vi utmana våra kunskaper och föreställningar kring val inför framtiden och arbetslivet?

Kursen tar avstamp i styrdokumenten, läroplanen, allmänna råd om studie- och yrkesvägledning och Agenda 30. Kursen bygger på teorier och fakta om normer, genus och jämställdhet med en nära koppling till kursdeltagarnas praktik.

Upplägg

Kursen varvar inslag av föreläsningar och input med diskussioner och övningar. Övningarna är tänkta att också kunna användas med elever. I tiden mellan träffarna får deltagarna en uppgift att pröva i den egna verksamheten. Uppföljningstillfället genomförs i halvgrupp, där ena gruppen ses en halvdag och andra gruppen den andra halvdagen. Vid uppföljningstillfället ges deltagarna utrymme att presentera resultatet av det man prövat och att få feedback och feedforward för vidare arbete.

Belöning

Därför ska du delta

  • Medvetandegöra egna normer och föreställningar kring val inför framtiden och arbetslivet
  • Få ökad kunskap om normstyrda studie- och yrkesval
  • Utveckla en normmedveten studie- och yrkesvägledning och undervisning
Forskning och fördjupning

Kontakt

För frågor
syv@skolverket.se

Senast uppdaterad 25 mars 2024