Tala om framtiden – om normer i vägledning och undervisning

Hur talar vi om framtiden med en större normmedvetenhet? Kursen erbjuder redskap för att utmana, problematisera och visa på alternativ till traditionella föreställningar om kön, kulturell och social bakgrund som annars riskerar att begränsa elevernas föreställningar och tankar om framtiden.

  • SYV och lärare

  • Grund- och gymnasieskola

  • Malmö universitet

  • Distans

Call to action

Anmäl dig till kursen

Kursen riktar sig till verksamma studie- och yrkesvägledare och lärare på grund- och gymnasieskolan. Vi välkomnar team från skolor. Kursen äger rum på distans under tre tillfällen oktober 2023.

Anmäl dig till till kursen Tala om framtiden - om normer i vägledning och undervisning Länk till annan webbplats.

Sista anmälningsdag 25 maj 2023

Information

Innehåll i kursen

Hur kan vi utmana våra kunskaper och föreställningar kring val inför framtiden och arbetslivet?

Kursen tar avstamp i styrdokumenten, läroplanen, allmänna råd om studie- och yrkesvägledning och Agenda 30. Kursen bygger på teorier och fakta om normer, genus och jämställdhet med en nära koppling till kursdeltagarnas praktik.

Upplägg

Kursen varvar inslag av föreläsningar och input med diskussioner och övningar. Övningarna är tänkta att också kunna användas med elever. I tiden mellan träffarna får deltagarna en uppgift att pröva i den egna verksamheten. Uppföljningstillfället genomförs i halvgrupp, där ena gruppen ses en halvdag och andra gruppen den andra halvdagen. Vid uppföljningstillfället ges deltagarna utrymme att presentera resultatet av det man prövat och att få feedback och feedforward för vidare arbete.

Tid och plats

Kursen sker digitalt från Malmö universitet

2 oktober 13.00-16.00

3 oktober 09.00-12.00

25 oktober 13.00-16.00 (uppföljning i halvgrupp) eller

26 oktober 09.00-12.00 (uppföljning i halvgrupp)

Belöning

Därför ska du delta

  • Medvetandegöra egna normer och föreställningar kring val inför framtiden och arbetslivet
  • Få ökad kunskap om normstyrda studie- och yrkesval
  • Utveckla en normmedveten studie- och yrkesvägledning och undervisning
Forskning och fördjupning

Kontakt

För frågor om kursinnehåll:
kristin.andersson@mau.se

För frågor om antagning:
syv@skolverket.se

Senast uppdaterad 21 juli 2023