Tala om framtiden – om normer i vägledning och undervisning

Hur talar vi om framtiden med en större normmedvetenhet? Kursen erbjuder redskap för att utmana, problematisera och visa på alternativ till traditionella föreställningar om kön, kulturell och social bakgrund som annars riskerar att begränsa elevernas föreställningar och tankar om framtiden.

  • SYV och lärare

  • Grund- och gymnasieskola

  • Malmö universitet

  • Distans

Call to action

Anmäl dig till kursen

Kursen Tala om framtiden - om normer i vägledning och undervisning VT 2024 är fullbokad. Den kommer att erbjudas till hösten 2024.


Kursen riktar sig till verksamma studie- och yrkesvägledare och lärare på grund- och gymnasieskolan. Vi välkomnar team från skolor. Kursen äger rum på distans under tre tillfällen i april och maj 2024.

Information

Innehåll i kursen

Hur kan vi utmana våra kunskaper och föreställningar kring val inför framtiden och arbetslivet?

Kursen tar avstamp i styrdokumenten, läroplanen, allmänna råd om studie- och yrkesvägledning och Agenda 30. Kursen bygger på teorier och fakta om normer, genus och jämställdhet med en nära koppling till kursdeltagarnas praktik.

Upplägg

Kursen varvar inslag av föreläsningar och input med diskussioner och övningar. Övningarna är tänkta att också kunna användas med elever. I tiden mellan träffarna får deltagarna en uppgift att pröva i den egna verksamheten. Uppföljningstillfället genomförs i halvgrupp, där ena gruppen ses en halvdag och andra gruppen den andra halvdagen. Vid uppföljningstillfället ges deltagarna utrymme att presentera resultatet av det man prövat och att få feedback och feedforward för vidare arbete.

Tid och plats

Kursen sker digitalt från Malmö universitet

11 april 13.00-16.00

12 april 09.00-12.00

16 maj 09.00-12.00 (uppföljning i halvgrupp) eller

17 maj 13.00-16.00 (uppföljning i halvgrupp)

Belöning

Därför ska du delta

  • Medvetandegöra egna normer och föreställningar kring val inför framtiden och arbetslivet
  • Få ökad kunskap om normstyrda studie- och yrkesval
  • Utveckla en normmedveten studie- och yrkesvägledning och undervisning
Forskning och fördjupning

Kontakt

För frågor
syv@skolverket.se

Senast uppdaterad 09 februari 2024