Text i en digital värld

I den här modulen får du kunskaper om aspekter av digital kompetens och utgångspunkter för design av undervisning. Genom kollegialt lärande får du och dina kollegor fördjupa er i digitaliseringens betydelse för den pedagogiska verksamheten.

 • För lärare och skolbibliotekarier

 • Rekommenderat tempo cirka tio veckor

 • Lärportalen, kollegialt lärande på arbetsplats

En grupp elever som tittar på något på en dator i ett klassrum
Call to action

Materialet finns på Lärportalen

Materialet finns på vår lärportal och presenteras i en modul.

Modulen Text i en digital värld, Lärportalen Länk till annan webbplats.

Supporten för Lärportalen når du via larportalen@skolverket.se

Information

Innehållet i modulen

Modulen Text i en digital värld innehåller följande delar:

 1. Läsa och skriva i digitala miljöer
 2. Aspekter av digital kompetens
 3. Design av undervisning
 4. Sökkritik - en utvidgad källkritik i skolan
 5. Kritisk informationshantering
 6. Digitala lärresurser
 7. Digitalt textskapande
 8. Utmaningar för läraren i det uppkopplade klassrummet

För lärare och skolbibliotekarier

Lärare i alla ämnen och skolbibliotekarier, grundskolan åk 4–9 samt gymnasieskolan. Det finns inga krav på förkunskaper.

Kollegialt lärande på skolan

Modulerna utgår från ett kollegialt lärande med stöd av webbaserat material bestående av filmer, ljudfiler, artiklar, elevaktiviteter, diskussionsfrågor och reflektionsfrågor. Ni planerar aktiviteterna kollegialt och prövar dem därefter i den egna verksamheten. Arbetet äger rum lokalt på skolorna.

Modulen tar ca 10 veckor

Modulen består av åtta delar. Varje del beräknas ta cirka 60 minuter i enskild förberedelsetid samt cirka 120–180 minuter för gemensamt arbete och diskussion. Rekommenderad tidsåtgång är tio veckor totalt.

Belöning

Därför ska du delta

Du och dina kollegor får

 • syn på olika aspekter av digital kompetens
 • perspektiv på elever som producenter respektive konsumenter av multimodala, digitala texter
 • diskutera kring digitaliseringens betydelse för den pedagogiska verksamheten.
Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 16 juni 2023