Text i en digital värld

I den här modulen får du kunskaper om aspekter av digital kompetens och utgångspunkter för design av undervisning. Genom kollegialt lärande får du och dina kollegor fördjupa er i digitaliseringens betydelse för den pedagogiska verksamheten.

En grupp elever som tittar på något på en dator i ett klassrum

Materialet finns på Lärportalen

Modulen Text i en digital värld på Lärportalenlänk till annan webbplats

Supporten för Lärportalen når du via larportalen@skolverket.se

Därför ska du delta

Du och dina kollegor får

 • syn på olika aspekter av digital kompetens
 • perspektiv på elever som producenter respektive konsumenter av multimodala, digitala texter
 • diskutera kring digitaliseringens betydelse för den pedagogiska verksamheten.

Det här får du

Modulen Text i en digital värld innehåller följande delar:

 1. Läsa och skriva i digitala miljöer
 2. Aspekter av digital kompetens
 3. Design av undervisning
 4. Sökkritik - en utvidgad källkritik i skolan
 5. Kritisk informationshantering
 6. Digitala lärresurser
 7. Digitalt textskapande
 8. Utmaningar för läraren i det uppkopplade klassrummet

För vem

Lärare i alla ämnen och skolbibliotekarier, grundskolan åk 4–9 samt gymnasieskolan.

Hur

Modulerna utgår från ett kollegialt lärande med stöd av webbaserat material bestående av filmer, ljudfiler, artiklar, elevaktiviteter, diskussionsfrågor och reflektionsfrågor. Ni planerar aktiviteterna kollegialt och prövar dem därefter i den egna verksamheten.

Var

Arbetet äger rum lokalt på skolorna.

Omfattning

Modulen består av åtta delar. Varje del beräknas ta cirka 60 minuter i enskild förberedelsetid samt cirka 120–180 minuter för gemensamt arbete och diskussion. Rekommenderad tidsåtgång är tio veckor totalt.

Senast uppdaterad 12 februari 2020