Tillgängligt lärande med digitala verktyg - webbkurs

Att skapa en mer tillgänglig och varierad undervisning med hjälp av digitala verktyg görs inte i en handvändning. Men börja med att planera in de här 33 timmarna för dig och ditt arbetslag, så är du på god väg.

Bilden visar texten Bara 33 timmar kvar till ökad digital komptens och en mer tillgänglig undervisning.

Film: Välkommen till tillgänglig undervisning med digitala verktyg (tid 2:32)

Filmen ger en introduktion till webbkursens syfte och innehåll.

Därför ska du delta

Lär dig hur du kan skapa ett mer tillgängligt lärande för elever genom att anpassa och variera undervisningen och använda digitala verktyg. Gör webbkursen tillsammans med dina kollegor.

Vad?

Webbkursen ger ökade kunskaper om specialpedagogik och den potential som digitala verktyg erbjuder för att öka elevers möjlighet till lärande utifrån sina förutsättningar och behov. Vi rekommenderar att du gör kursen med dina kollegor, så att ni kan ha ett kollegialt utbyte av och i kursen.

Det finns möjlighet att dela inlägg med andra deltagare i ett forum som en del av kursen.

De här åtta delarna ingår i kursen:

 • Tillgänglig undervisning för alla elever
 • Digitala verktyg i undervisningen
 • Erbjuda möjligheter att ta till sig kunskaper på olika sätt
 • Digitala verktyg som stöd för ökad tillgänglighet
 • Lärande genom tillgängliga och multimodala arbetsformer
 • Digitala verktyg som stöd för ökad motivation och psykisk hälsa
 • Engagemang och tillgängligt lärande
 • Att utvecklas som expert på sitt eget lärande

För vem?

Webbkursen riktar sig till dig som undervisar i grundskolan, sameskolan och vid Statens institutionsstyrelse, SiS, men kan även användas i andra skolformer.

Omfattning

Kursen tar cirka ca 30 - 35 timmar att genomföra.

Praktisk information

Vi rekommenderar att du använder dig av webbläsare som exempelvis Chrome när du tar del av kursens innehåll, då Internet Explorer i dagsläget inte fungerar för att ta del av kursen. Vi arbetar för en ökad funktionalitet i mobiltelefoner, men har valt att i första hand prioritera större skärmar.

Specialpedagogik för lärande

Den här webbkursen är en del av satsningen Specialpedagogik för lärande. Den vänder sig till alla lärare i grundskolan, sameskolan och inom motsvarande utbildning vid särskilda ungdomshem. Syftet med satsningen är att

 • stärka den specialpedagogiska kompetensen i skolan så att fler elever når målen
 • få ökade kunskaper om specialpedagogiska förhållningssätt, metoder och arbetssätt
 • utveckla undervisning och lärmiljö för att möta elevers olika behov och förutsättningar.

Om utbildningen och eventuella förändringar i kurs och ämnesplaner

Kursen kommer fortsätta att vara aktuell även om regeringen godtar förslaget om nya skrivningar i den läroplan som kursen berör. Förslaget om revideringar publicerades i juni 2019 och regeringen har ännu inte fattat något beslut om det.
Om det blir nya formuleringar i läroplanen kommer de att fungera i det sammanhang som kursen ger.

Kursen kommer fortsätta att vara aktuell även om regeringen godtar förslaget om nya skrivningar i den läroplan som kursen berör. Förslaget om revideringar publicerades i juni 2019 och regeringen har ännu inte fattat något beslut om det.
Om det blir nya formuleringar i läroplanen kommer de att fungera i det sammanhang som kursen ger.

Senast uppdaterad 11 februari 2020