Tillgängligt lärande med digitala verktyg - webbkurs

Att skapa en mer tillgänglig och varierad undervisning med hjälp av digitala verktyg görs inte i en handvändning. Men börja med att planera in de här 33 timmarna för dig och ditt arbetslag, så är du på god väg.

 • För lärare

 • 30-35 timmar

 • På Utbildningsplattformen

Bilden visar texten Bara 33 timmar kvar till ökad digital komptens och en mer tillgänglig undervisning.
Call to action

Skapa konto och logga in

För att kunna ta del av kursen behöver du först skapa ett konto på vår Utbildningsplattform.

Skapa konto eller logga in på Skolverkets utbildningsplattform Länk till annan webbplats.

Vi rekommenderar att du använder dig av webbläsare som exempelvis Chrome när du tar del av kursens innehåll, då Internet Explorer i dagsläget inte fungerar för att ta del av kursen. Vi arbetar för en ökad funktionalitet i mobiltelefoner, men har valt att i första hand prioritera större skärmar.

Information

Film: Välkommen till tillgänglig undervisning med digitala verktyg (tid 2:32)

Filmen ger en introduktion till webbkursens syfte och innehåll.

Kurs i specialpedagogik för lärande

Den här webbkursen är en del av satsningen Specialpedagogik för lärande. Webbkursen ger ökade kunskaper om specialpedagogik och den potential som digitala verktyg erbjuder för att öka elevers möjlighet till lärande utifrån sina förutsättningar och behov. Vi rekommenderar att du gör kursen med dina kollegor, så att ni kan ha ett kollegialt utbyte av och i kursen.

Det finns möjlighet att dela inlägg med andra deltagare i ett forum som en del av kursen.

De här åtta delarna ingår i kursen:

 • Tillgänglig undervisning för alla elever
 • Digitala verktyg i undervisningen
 • Erbjuda möjligheter att ta till sig kunskaper på olika sätt
 • Digitala verktyg som stöd för ökad tillgänglighet
 • Lärande genom tillgängliga och multimodala arbetsformer
 • Digitala verktyg som stöd för ökad motivation och psykisk hälsa
 • Engagemang och tillgängligt lärande
 • Att utvecklas som expert på sitt eget lärande

För lärare

Webbkursen riktar sig till dig som undervisar i grundskolan, sameskolan och vid Statens institutionsstyrelse, SiS, men kan även användas i andra skolformer. Inga förkunskaper kräva.

Kursen tar ca 30-35 timmar

Kursen tar cirka ca 30 - 35 timmar att genomföra.

Belöning

Därför ska du delta

Du får lära dig hur du kan skapa ett mer tillgängligt lärande för elever genom att anpassa och variera undervisningen och använda digitala verktyg. Du kan göra webbkursen tillsammans med dina kollegor. Du får möjlighet att

 • stärka den specialpedagogiska kompetensen i skolan så att fler elever når målen
 • öka dina kunskaper om specialpedagogiska förhållningssätt, metoder och arbetssätt
 • utveckla undervisning och lärmiljö för att möta elevers olika behov och förutsättningar.
Forskning och fördjupning

Kursen kommer fortsätta att vara aktuell även om regeringen godtar förslaget om nya skrivningar i den läroplan som kursen berör. Förslaget om revideringar publicerades i juni 2019 och regeringen har ännu inte fattat något beslut om det.
Om det blir nya formuleringar i läroplanen kommer de att fungera i det sammanhang som kursen ger.

Senast uppdaterad 27 mars 2023