Utbildning i systematiskt kvalitetsarbete inom komvux

Den här utbildningen ger stöd för att utveckla ert systematiska kvalitetsarbete i kommunal vuxenutbildning. Den har ett särskilt fokus på nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska.

  • Skolchefer, skolledare och utvecklingsledare

  • 24 timmar, 6–10 kurstillfällen per år, främst digitala

  • Ges på 6 olika lärosäten (RUC)

  • Systematiskt kvalitetsarbete

Call to action

Anmäl dig

Anmälan till utbildningen är nu stängd, men du kan anmäla ditt intresse eller ställa frågor genom att mejla till nyavux@skolverket.se.

Information

Om utbildningen

Utbildningen riktar sig till skolchefer, skolledare och utvecklingsledare som har ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet i kommunal vuxenutbildning. Den har ett särskilt fokus på nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska. Målet med utbildningen är att bidra till förbättrad kvalitet och ökad likvärdighet inom kommunal vuxenutbildning.

Utbildningen innehåller

  • det nationella kvalitetssystemet
  • det systematiska kvalitetsarbetets olika delar
  • underlag för systematiskt kvalitetsarbete
  • kvalitet i vuxenutbildning
  • uppföljning och analysarbete
  • skolutveckling och förbättringsarbete.

Utbildningen pågår mellan februari och december 2024. Den innebär ungefär 8–10 kurstillfällen, som i första hand är digitala. Mer information kommer från lärosätena efter anmälan. Utbildningen genomförs av Regionala utvecklingscentrum (RUC) vid utvalda lärosäten.

Om du har frågor om utbildningen kan du mejla nyavux@skolverket.se.

Olika lärosäten har olika upplägg

Lärosätena har olika upplägg för utbildningen. Läs mer på respektive webbplats.

Göteborgs universitet Länk till annan webbplats.

Högskolan i Gävle Länk till annan webbplats.

Högskolan i Halmstad Länk till annan webbplats.

Linköpings universitet Länk till annan webbplats.

Linnéuniversitetet Länk till annan webbplats.

Mittuniversitetet Länk till annan webbplats.

Belöning
Senast uppdaterad 15 april 2024