Utomhusdidaktik - webbkurs

Utveckla dina kunskaper om utomhuspedagogikens positiva effekter på elevers lärande och hälsa. Få fler verktyg att undervisa utomhus. Ta del av den nya webbkursen om utomhusdidaktik.

  • För lärare i förskoleklass och på fritidshem

  • Kursen tar 20 timmar

  • På Utbildningsplattformen

Färjestadens grundskola
Call to action

Skapa konto och logga in

För att ta del av kursen skapar du först ett konto på vår utbildningsplattform. Sedan kan du logga in för att ta del av innehållet. Deltagandet är helt kostnadsfritt och det finns ingen begränsning i deltagarantal på kursen.

Skapa konto eller logga in på Skolverkets utbildningsplattform Länk till annan webbplats.

Vi rekommenderar att du använder dig av webbläsare som exempelvis Chrome när du tar del av kursens innehåll, då Internet Explorer i dagsläget inte fungerar för att ta del av kursen. Vi arbetar för en ökad funktionalitet i mobiltelefoner, men har valt att i första hand prioritera större skärmar.

Information

För personal i förskoleklass och på fritidshem

Kursen riktar sig till dig som arbetar i förskoleklass och på fritidshem. Den ger en fördjupning i förskoleklassen och fritidshemmets möjligheter att stimulera elevernas lärande och utveckling. Inga särskilda förkunskaper krävs.

Film: Webbkurs om utomhusdidaktik (filmlängd 2:29)

Filmen beskriver webbkursens innehåll och upplägg.

Webbkurs om undervisning utomhus

Webbkursen visar hur undervisningen kan flyttas ut till olika utomhusmiljöer för att ge ökade möjligheter att stimulera elevernas lärande och utveckling. Kursen behandlar viktiga förutsättningar för en lyckad utomhusundervisning, hur utomhusmiljön kan stärka elevernas hälsa och ge en ökad förståelse för naturen och hållbar utveckling. Kursen visar också hur utomhusmiljön ger rika möjligheter till att arbeta upplevelsebaserat och språkutvecklande. Slutligen behandlas hur skolans organisation kan stödja en bra utomhusundervisningen.

Kursen består av sex avsnitt:

  • Övergripande bild av utomhusdidaktik
  • Undervisning utomhus
  • Villkor för lärande, platsens betydelse
  • Lärande i lekande format utomhus
  • Lyckad utomhuslektion, säker, trygg, varm och mätt
  • Organisation som främjar utomhusundervisning

Läs kursen individuellt eller tillsammans

Du genomför kursens olika moment antingen individuellt, tillsammans i arbetslaget eller i ett utökat kollegium.

Kursen tar cirka 20 timmar

Totalt beräknas kursen ta cirka 20 timmar att genomföra. Du väljer själv när du startar och anpassar studietakten efter dina förutsättningar och önskemål.

Belöning

Därför ska du delta

Innehållet består av teoretiska inslag, praktiska uppgifter och reflektionsuppgifter. Du får ta del av artiklar och filmer. Det teoretiska innehållet bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Reportagefilmerna ger inspiration och visar exempel på arbetssätt från olika förskoleklasser och fritidshem.

Tillsammans med dina kollegor får du möjlighet att reflektera, diskutera och planera och genomföra undervisningssituationer inom de områden som kursen berör.

Senast uppdaterad 10 juli 2023