Utomhusdidaktik - webbkurs

Utveckla dina kunskaper om utomhuspedagogikens positiva effekter på elevers lärande och hälsa. Få fler verktyg att undervisa utomhus. Ta del av den nya webbkursen om utomhusdidaktik.

Kom igång med webbkursen

Webbkursen Utomhusdidaktik finns tillgänglig på Skolverkets utbildningsplattform. Du kommer åt webbkursen genom att registrera din e-postadress och skapa ett konto. Deltagandet är helt kostnadsfritt och det finns ingen begränsning i deltagarantal på kursen.

Skapa konto eller logga in på Skolverkets utbildningsplattformlänk till annan webbplats

Vi rekommenderar att du använder dig av webbläsare som exempelvis Chrome när du tar del av kursens innehåll, då Internet Explorer i dagsläget inte fungerar för att ta del av kursen.

För förskoleklass och fritidshem

Kursen riktar sig till dig som arbetar i förskoleklass och på fritidshem. Den ger en fördjupning i förskoleklassen och fritidshemmets möjligheter att stimulera elevernas lärande och utveckling.

Film: Webbkurs om utomhusdidaktik (filmlängd 2:29)

Filmen beskriver webbkursens innehåll och upplägg.

Undervisning utomhus

Webbkursen visar hur undervisningen kan flyttas ut till olika utomhusmiljöer för att ge ökade möjligheter att stimulera elevernas lärande och utveckling. Kursen behandlar viktiga förutsättningar för en lyckad utomhusundervisning, hur utomhusmiljön kan stärka elevernas hälsa och ge en ökad förståelse för naturen och hållbar utveckling. Kursen visar också hur utomhusmiljön ger rika möjligheter till att arbeta upplevelsebaserat och språkutvecklande. Slutligen behandlas hur skolans organisation kan stödja en bra utomhusundervisningen.

Innehållet består av teoretiska inslag, praktiska uppgifter och reflektionsuppgifter. Du får ta del av artiklar och filmer. Tillsammans med dina kollegor får du möjlighet att reflektera, diskutera och planera och genomföra undervisningssituationer inom de områden som kursen berör. Det teoretiska innehållet bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Reportagefilmerna ger inspiration och visar exempel på arbetssätt från olika förskoleklasser och fritidshem.

Kursen består av sex avsnitt:

  • Övergripande bild av utomhusdidaktik
  • Undervisning utomhus
  • Villkor för lärande, platsens betydelse
  • Lärande i lekande format utomhus
  • Lyckad utomhuslektion, säker, trygg, varm och mätt
  • Organisation som främjar utomhusundervisning

Läs kursen individuellt eller tillsammans

Du genomför kursens olika moment antingen individuellt, tillsammans i arbetslaget eller i ett utökat kollegium.

Omfattning

Totalt beräknas kursen ta cirka 20 timmar att genomföra. Du väljer själv när du startar och anpassar studietakten efter dina förutsättningar och önskemål.

Senast uppdaterad 16 september 2019