Validering i praktiken, 7,5 hp hösten 2024

Skolverket erbjuder under höstterminen 2024 uppdragsutbildningen Validering i praktiken vid Linköpings universitet och Linnéuniversitetet.

  • Du som jobbar inom vuxenutbildning

  • 7,5 högskolepoäng

  • Fem fysiska/digitala träffar

  • Mellanliggande distansstudier

Call to action

Anmälan

Du anmäler dig direkt till respektive universitet för att gå kursen HT 2024. Läs mer om kursen och anmälan på respektive universitets webbplats:

Anmäl dig till kursen på Linköpings universitet Länk till annan webbplats.

Anmäl dig till kursen på Linnéuniversitetet Länk till annan webbplats.

Information

Kursinnehåll

Kursen innehåller kunskaper om valideringsprocessen för att bidra till likvärdiga bedömningar av enskildas förutsättningar och med ett likvärdigt syfte. Kursen fördjupar dels den teoretiska förankringen, dels den praktiska tillämpningen vid fördjupad kartläggning och bedömning inom olika utbildningsformer samt inom bransch.

Kursen omfattar 7,5 hp.

Under höstterminen 2024 genomförs kursen på Linköpings universitet och på Linnéuniversitetet under tre fysiska träffar samt två digitala träffar med mellanliggande distansstudier.

Målgrupp för kursen

Kurserna riktar sig till personer som i sin profession är med i hela eller delar av valideringsprocessen, exempelvis lärare, personer som har studie- och yrkesvägledande funktioner, rektorer, utbildningsledare, handläggare inom Arbetsförmedlingen, branschbedömare med flera.

Belöning

Därför ska du gå kursen

Bli bättre på validering från teori till praktik.

Forskning och fördjupning

Kontakt

Kontakt om själva kursen sker via respektive lärosäte.

Skolverkets kontaktperson anna.nygard@skolverket.se

Senast uppdaterad 20 mars 2024