Att välja och värdera digitala lärresurser – webbkurs

Webbkursen Val av digitala lärresurser ger stöd i att välja och värdera digitala lärresurser för din undervisning. Kursen tar även upp lärarrollen och digital kompetens i en digital lärmiljö.

  • För dig i förskola, grundskola, gymnasiet, vuxenutbildning

  • Kursen tar 8-10 timmar

  • På Utbildningsplattformen

  • Kollegialt eller på egen hand

Film: Introduktion till webbkursen Val av digitala lärresurser (tid 01:55)

Call to action

Skapa konto och logga in

För att ta del av kursen skapar du först ett konto på vår utbildningsplattform. Sedan kan du logga in för att ta del av innehållet.

Skapa konto eller logga in på Skolverkets utbildningsplattform Länk till annan webbplats.

Vi rekommenderar att du använder dig av webbläsare som exempelvis Chrome eller Safari när du tar del av kursens innehåll. Internet Explorer fungerar inte för att ta del av kursen.

Information

För dig i förskola, skola, gymnasiet och vuxenutbildning

Webbkursen består av en allmändidaktisk del och tre valbara ämnesfördjupningar. Den ämnesdidaktiska delen vänder sig till alla undervisande lärare och fördjupningsmaterial finns tillgängligt i matematik, naturorienterande ämnen och samhällsorienterande ämnen.

Schemalägg gärna tid för att ta del av materialet och för det kollegiala arbetet, där du reflekterar tillsammans med dina kollegor på din skola eller med andra kursdeltagare i forumet.

Belöning

Därför ska du delta

Webbkursen ger dig och dina kollegor stöd i att:

  • välja och värdera digitala lärresurser,
  • utveckla begreppsförståelse och kännedom om olika typer av digitala lärresurser och vilket slags lärande de kan stödja
  • främja ert systematiska och kollegiala arbete med att utveckla undervisning med hjälp av digitala lärresurser
  • använda ämnesdidaktiska perspektiv på valet av digitala lärresurser i matematik, naturorienterande ämnen och samhällsvetenskapliga ämnen.
Ansvar

Ansvar

Rektor har en viktig roll i att skapa de organisatoriska förutsättningar som behövs för att möjliggöra kollegialt lärande.

Senast uppdaterad 24 november 2021