Vill du undervisa i jiddisch?

Utbildningen vänder sig både till dig som är legitimerad lärare men saknar behörighet i jiddisch och till dig som saknar lärarutbildning men har kunskaper i jiddisch.

  • Lärare

  • Två terminer

  • Högskola

  • Kräver goda kunskaper i jiddisch

Call to action

Anmälan till Lärare i jiddisch

Det är huvudmannen eller närmaste chef som anmäler dig till uppdragsutbildningen Lärare i jiddisch. Uppdragsutbildningen är kostnadsfri och arbetsgivaren kan få ersättning för uppkomna extrakostnader. För mer information om ersättning kontakta Skolverket.

Till anmälan Lärare i jiddisch Länk till annan webbplats.

Mer information om kursen

Uppdragsutbildningen Lärare i jiddisch ges tillsammans med Lunds universitet. Under höstterminen innebär det att deltagare läser kursen Jiddisch: Grundkurs I för lärare och under vårterminen läser deltagaren Jiddisch: Grundkurs II för lärare. 

Jiddisch: Grundkurs I för lärare, Lunds universitets webbplats Länk till annan webbplats.

Jiddisch: Grundkurs II för lärare, Lunds universitets webbplats Länk till annan webbplats.

Information

Utbildning för lärare

Du behöver inte vara anställd som lärare i jiddisch men måste vara verksam som lärare (hel- eller deltid) och anställd av en skolhuvudman (kommunen eller skolans styrelse om det är en fristående skola). För att ta del av utbildningen krävs att du har goda kunskaper i jiddisch.

Belöning

Kurserna ger 30 högskolepoäng

Utbildningen består av ett antal fristående kurser som ger högskolepoäng. Totalt ger kurserna 30 högskolepoäng.

Du kan utöka din behörighet

Om du har en lärarutbildning kan du söka behörighet som modersmålslärare i jiddisch efter avslutad utbildning. Du behöver 30 högskolepoäng i jiddisch för att söka behörighet.

Information

Kursens genomförande

Utbildningen ges på distans och undervisningsspråket är engelska. Undervisningen sker i form av föreläsningar och gruppövningar. Du förväntas delta vid realtidsströmmade digitala föreläsningar, seminarier och genomföra 2–4 obligatoriska inlämningsuppgifter. Du måste ha tillgång till dator med nätuppkoppling samt fungerande högtalare, mikrofon och webbkamera.

Information

Kontakt

Har du frågor om utbildningen är du välkommen att kontakta oss. Mejla till jiddisch@skolverket.se.

Senast uppdaterad 21 juni 2023