Statistik över elever i förskoleklassen 2019/20

Läsåret 2019/20 går knappt 122 000 elever i förskoleklass. Antalet är i nivå med föregående läsår.

Andelen sexåringar i befolkningen som går i förskoleklass är 97,7 procent. Som en konsekvens av att barn kan börja fullgöra skolplikten vid olika åldrar kan sexåringar även återfinnas i andra skolformer. Innevarande läsår är exempelvis 969 elever i årskurs 1 i grundskolan sex år eller yngre.

Publicerades den .