Statistik över elever i grundsärskolan 2019/20

Antalet elever i grundsärskolan ökar med 10 procent jämfört med föregående år. Läsåret 2019/20 är antalet elever knappt 12 300, föregående läsår var antalet elever drygt 11 100.

Publicerades den .