Statistik över elever i specialskolan 2019/20

Läsåret 2019/20 går 699 elever i specialskolan. Antalet elever i specialskolan har ökat med 6 procent jämfört med föregående läsår, då antalet elever i specialskolan var 659. Det totala antalet elever i specialskolan har ökat kontinuerligt sedan läsåret 2012/13.

Publicerades den .