Statistik över barn och personal i förskola 2019

Nästan 522 000 barn är inskrivna i förskolan 2019, en ökning med drygt 4 200 barn. Barnen är inskrivna på 9 750 förskoleenheter och nästan tre av fyra av dessa förskolor drivs av en kommunal huvudman.

Andel heltidstjänster med förskollärarexamen är 39,5 procent. Det är en liten minskning med 0,1 procentenheter från 2018. År 2019 går det 5,2 barn per heltidstjänst i förskolan. I genomsnitt har varje barngrupp i förskolan 15,0 barn år 2019.

PM - Barn och personal i förskola 2019

Officiell statistik på riksnivå över barn i förskolan året 2019, i tabeller

Officiell statistik på riksnivå över personal i förskolan året 2019, i tabeller

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se

Publicerades den .