Uppföljning av gymnasieskolan 2020

Skolverkets prognos för gymnasieskolan visar att antalet elever i gymnasieskolan kommer att stiga kontinuerligt under de kommande åren. Majoriteten av eleverna i gymnasieskolan läser högskoleförberedande program. På de högskoleförberedande programmen har andelen elever som fått examen efter tre år ökat med nästan 5 procentenheter sedan första kullen gick ut.

Uppföljning av gymnasieskolan 2020

Årets uppföljning av gymnasieskolan belyser särskilt etableringen på arbetsmarknaden eller inträde i högre studier tre år efter avslutad gymnasieutbildning. För respektive inriktning på de tolv yrkesprogrammen redovisas de vanligaste yrkesgrupperna för ungdomar tre år efter examen.

Uppföljningen redogör för utvecklingen av gymnasieskolan sedan införandet av Gy 2011. Utvecklingen visas genom tidsserier av Skolverkets statistik från och med läsåret 2011/12 till och med läsåret 2019/20. Respektive program kommenteras med synpunkter från Skolverkets referensarbete.

Vid frågor kontakta utbildningsstatistik@skolverket.se

Publicerades den .