Statistik över elever och personal i fritidshemmet läsåret 2019/20

Läsåret 2019/20 är 493 000 elever inskrivna i fritidshem, vilket är en ökning med 3 300 elever eller 0,7 procent jämfört med föregående läsår. Det är framför allt 6–9-åringar som går i fritidshem. Omkring 83,4 procent av barnen i denna åldersgrupp är inskrivna. Av alla barn i åldrarna 10–12 år är 20,6 procent inskrivna.

Jämfört med läsåret innan har det genomsnittliga antalet elever per avdelning minskat. I genomsnitt går 37,6 elever per avdelning vilket kan jämföras med 39,2 läsåret innan. Det innebär att antalet elever per avdelning har minskat med i genomsnitt 1,6 elever jämfört med läsåret 2018/19.

Från och med den 1 juli 2019 infördes ett legitimationskrav för att få bedriva och ansvara för undervisning i fritidshem. Antalet anställda i fritidshem är motsvarande 23 800 heltidstjänster, varav cirka 13 100 har en tjänst som lärare. Av de som har en tjänst som lärare hösten 2019 har 5 000, vilket motsvarar 38,2 procent, en legitimation med behörighet för att undervisa i fritidshemmet. Andelen behöriga lärare är högre i kommunala fritidshem med 39,7 procent jämfört med 22,3 procent i fristående fritidshem.

Läsåret 2019/20 är antalet elever per lärare med behörighet för fritidshemmet 69,8 och antalet elever per lärare 22,8.

PM - Elever och personal i fritidshemmet läsåret 2019/20

Officiell statistik på riksnivå över elever i fritidshem läsåret 2019/20, i tabeller

Officiell statistik på riksnivå över personal i fritidshem läsåret 2019/20, i tabeller

Anställda med lärarlegitimation läsåret 2019/20, riksnivå

Anställda med lärarlegitimation läsåret 2019/20, per län

Anställda med lärarlegitimation läsåret 2019/20, per kommun

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se

Publicerades den .