Särskilt stöd i grundskolan läsåret 2019/20

Läsåret 2019/20 omfattas 5,5 procent av eleverna i grundskolan av ett åtgärdsprogram, vilket motsvarar nästan 59 800 elever. Andelen är i nivå med föregående läsår.

Både åtgärdsprogram totalt sett och de olika typerna av särskilt stöd är vanligare bland pojkar än flickor.

PM – Särskilt stöd i grundskolan läsåret 2019/20

Officiell statistik på riksnivå över särskilt stöd i grundskolan läsåret 2019/20, i tabeller

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se

Publicerades den .