Etablering på arbetsmarknaden eller fortsatta studier efter gymnasieskolan

Ungefär 8 av 10 ungdomar med examen hade en etablerad ställning på arbetsmarknaden eller var högskolestuderande tre år efter gymnasieskolan. Det visar statistik om vad ungdomar gör efter gymnasieskolan.

PM - Etablering på arbetsmarknaden eller fortsatta studier år 2018 efter gymnasieskola

Av de totalt 74 500 ungdomar som slutförde gymnasieskolan med examen läsår 2014/15 hade 39 procent en etablerad ställning på arbetsmarknaden medan 39 procent hade påbörjat högskolestudier tre år senare.

Könsskillnader i etableringsstatus efter yrkesprogram

Andelen män med en etablerad ställning på arbetsmarknaden efter yrkesexamen var högre jämfört med andelen kvinnor, 71 procent jämfört med 54 procent. Andelen högskolestuderande var däremot högre bland kvinnor med yrkesexamen jämfört med män, 13 procent respektive 4 procent.

Vid frågor kontakta

utbildningsstatistik@skolverket.se

Publicerades den .