Preliminär statistik om gymnasieskolans elever

Läsåret 2020/21 går det totalt 359 700 elever i gymnasieskolan. Sedan föregående läsår har antalet elever ökat med 4 700 elever, vilket motsvarar ungefär en procent. Språkintroduktion har minskat med ungefär 4 100 elever, cirka 28 procent. Detta visar Skolverkets preliminära statistik om elever i gymnasieskolan läsåret 2020/21.

Nationella programmen ökar

Antalet elever ökar både på de högskoleförberedande programmen och yrkesprogrammen jämfört med läsåret 2019/20. På de högskoleförberedande programmen går det omkring 214 100 elever, cirka 6 200 fler än föregående år. Motsvarande siffra för yrkesprogrammen är 105 300 elever, ungefär 3 100 fler än förra året. Totalt har antalet elever på nationella program ökat med cirka 9 200 elever jämfört med föregående läsår. Flest elever, 61 200, går på samhällsvetenskapsprogrammet. Ekonomiprogrammet har under flera år ökat i antal elever och fortsätter öka även detta läsår. Det går cirka 2 700 fler elever på ekonomiprogrammet jämfört med förra året, vilket gjort att ekonomiprogrammet fortsätter vara det näst största programmet i gymnasieskolan med totalt cirka 50 100 elever.

Antal elever i gymnasieskolan läsåren 2013/14–2020/21

Diagram som visar antal elever i gymnasieskolan läsåren 2013/14–2020/21

Det är ungefär 4 100 färre elever som läser på introduktionsprogrammet språkintroduktion läsåret 2020/21, en minskning med cirka 28 procent. Även antalet elever på yrkesintroduktion minskar jämfört med föregående läsår (-400). Det enda introduktionsprogrammet som har fler elever detta läsår är individuellt alternativ, en ökning om två procent eller cirka 300 elever. Totalt går det cirka 40 400 elever på ett introduktionsprogram, cirka 4 500 färre elever än föregående läsår.

Färre elever i år 1

I gymnasieskolan år 1 har antalet elever minskat jämfört med läsåret 2019/20. Antalet elever är cirka 2 800 färre, eller två procent. På introduktionsprogrammen har antalet elever minskat cirka 4 300 elever (16 procent). Minskningen av antalet elever på språkintroduktion fortsätter för fjärde året i rad. Detta läsår går 6 100 elever år 1 på språkintroduktion, vilket är 32 procent färre än förra läsåret. Jämfört med läsåret 2016/17, då antalet elever på språkintroduktion i år 1 var som högst (25 700), har antalet elever minskat med nästan 20 000.

På yrkesprogrammen har andelen elever i år 1 ökat med två procent. På de riksrekryterande utbildningarna med egna examensmål är det 80 fler elever i skolår 1, vilket innebär en ökning med 25 procent från föregående läsår. Elever i år 1 på fordons- och transportprogrammet och naturbruksprogrammet har andelsmässigt ökat med 9 respektive 7 procent. Hotell- och turismprogrammet är det yrkesprogram som andelsmässigt minskat mest i antal elever i år 1, cirka 22 procent.

De högskoleförberedande programmen har ökat i antalet elever som går första året i gymnasieskolan. På International Baccalaureate har andelen elever ökat med 5 procent. Elever i år 1 på ekonomiprogrammet teknikprogrammet har andelsmässigt ökat med 4 respektive 3 procent.

Elever per program år 1, förändring mellan läsåren 2019/20 och 2020/21

Diagram som visar elever per program år 1, förändring mellan läsåren 2019/20 och 2020/21

Kommentar: International Baccalaureate (IB) är inget nationellt program, men redovisas som ett sådant i Skolverkets statistik. På motsvarande sätt inkluderas riksrekryterande utbildningar med egna examensmål (RX) i yrkesprogrammen i Skolverkets statistik.

Statistiken enbart på nationell nivå

Statistiken är preliminär. I mars publiceras den slutliga statistiken.

Vid frågor kontakta

utbildningsstatistik@skolverket.se

Publicerades den .