Statistik över gymnasieskolans elever 2020/21

Läsåret 2020/21 går det totalt 360 000 elever i gymnasieskolan. Det är 5 840 fler elever jämfört med föregående år, vilket motsvarar cirka 2 procent. Antalet elever som läser på ett högskoleförberedande program eller yrkesprogram har ökat. Antalet elever på introduktionsprogrammen fortsätter att minska för fjärde året i rad. Individuellt alternativ är nu det största av introduktionsprogrammen sett till antal elever.

PM – Elever i gymnasieskolan 2020/21

Officiell statistik på riksnivå över antalet elever i gymnasieskolan läsår 2020/21, i tabeller Länk till annan webbplats.

Gymnasieskolan fortsätter växa

För femte året i rad ökar antalet elever i gymnasieskolan. Både högskoleförberedande program och yrkesprogram har ökat i antal elever. Elever på yrkesprogram har ökat med 3 procent från föregående läsår, motsvarande 3 160 elever. Högskoleförberedande program har ökat med 4 procent, motsvarande 7 000 elever.

De tre största nationella programmen är samtliga högskoleförberedande, samhällsvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet och naturvetenskapsprogrammet. Samhällsvetenskapsprogrammet är störst med 61 560 elever. De tre största yrkesprogrammen är el- och energiprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet samt fordons- och transportprogrammet. El- och energi har 15 600 elever och är det största yrkesprogrammet.

Det är fler kvinnor än män som går på de högskoleförberedande programmen, medan männen är fler på yrkesprogrammen och introduktionsprogrammen.

Antal elever uppdelat på kön och programtyp i gymnasieskolan läsåret 2020/21


Totalt

Kvinnor

Män

Gymnasieskolan totalt

360 847

172 096

188 751

Yrkesprogram

105 352

41 845

63 507

Högskoleförberedande program

214 944

113 563

101 381

Introduktionsprogram

40 551

16 688

23 863

En stor andel av eleverna på både högskoleförberedande program och yrkesprogram, cirka 70 procent, går i en gymnasieskola som har en offentlig huvudman.

Individuellt alternativ största introduktionsprogrammet

För fjärde året i rad minskar antalet elever på introduktionsprogrammen. Totalt läser 40 600 elever på ett introduktionsprogram läsår 2020/21, vilket är 4 430 färre elever jämfört med föregående läsår. Anledningen till denna minskning är främst att färre elever läser på språkintroduktion. Det rör sig om ungefär 3 980 elever färre vilket motsvarar en minskning på 27 procent jämfört med föregående år. Individuellt alternativ är nu det största introduktionsprogrammet med 12 300 elever. Minst antal elever, 8 500, läser på programinriktat val.

Majoriteten av eleverna på introduktionsprogrammen, cirka 82 procent, går i en gymnasieskola som har en offentlig huvudman.

Introduktionsprogrammen har en högre andel elever som avbryter eller gör ett uppehåll i sina studier jämfört med de nationella programmen. Av eleverna som var nybörjare, det vill säga som inte varit registrerade i gymnasieskolan tidigare och går första året, var det nästan 12 procent som avbröt sina studier eller gjorde ett uppehåll till andra läsåret. Det är fler män, 14 procent, än kvinnor, 10 procent, som avbryter studierna eller gör ett uppehåll. Av introduktionsprogrammen är det på språkintroduktion flest elever gör ett avbrott eller tar ett studieuppehåll, 17 procent. Majoriteten av dessa elever var dock 19 år eller äldre.

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .