Statistik över elever i anpassade grundskolan 2020/21

Antalet elever i anpassade grundskolan ökar med 10 procent jämfört med föregående år. Läsåret 2020/21 är antalet elever knappt 13 500, föregående läsår var antalet elever knappt 12 300. Elevökningen i skolformen följer befolkningsutvecklingen och elevkullarna har totalt sett blivit större. Andelen elever som är mottagna i anpassade grundskolan av alla elever i den obligatoriska skolan har varit omkring 1 procent de senaste tio läsåren.

Publicerades den .