Statistik över elever i förskoleklassen 2020/21

Läsåret 2020/21 går drygt 123 000 elever i förskoleklass, vilket är 1 520 elever fler än föregående läsår.

Andelen sexåringar i befolkningen som går i förskoleklass är 97,8 procent. Som en konsekvens av att barn kan börja fullgöra skolplikten vid olika åldrar kan sexåringar även återfinnas i andra skolformer. Innevarande läsår är exempelvis 839 elever i årskurs 1 i grundskolan sex år eller yngre.

Publicerades den .