Statistik över elever i grundskolan 2020/21

Antalet elever i grundskolan fortsätter att öka. Läsåret 2020/21 är antalet elever 1 100 000, vilket är en ökning med 1 procent jämfört med föregående läsår. Det tillkommer elever i samtliga årskurser förutom i årskurs 1 och 3 där elevantalet har minskat.

Publicerades den .