Statistiknyhet

Statistik över elever i gymnasiesärskolan läsåret 2022/23

Antalet elever i gymnasiesärskolan ökar för sjätte året i rad. Läsåret 2022/23 går det 7 020 elever i gymnasiesärskolan. Det är en ökning med 4 procent från föregående läsår.

PM – Elever i gymnasiesärskolan 2022/23

Officiell statistik på riksnivå över elever i gymnasiesärskolan, i tabeller Länk till annan webbplats.

Statistik över elever i gymnasiesärskolan på läns- och kommunnivå Länk till annan webbplats.

Elevantalet ökar för sjätte året i rad och har från förra läsåret ökat med 4 procent. Antalet elever har ökat både på både nationella program och individuella program. I diagrammet nedan visas utvecklingen av antalet elever på nationella och individuella program över tid.

Diagram 1. Antal elever i gymnasiesärskolan läsåren 1992/93–2022/23

Diagram över antalet elever i gymnasiesärskolan läsåren 1992/93–2022/23.

Diagram över utvecklingen av antalet elever i gymnasiesärskolan. Antalet elever i gymnasiesärskolan var i början på 1990-talet ca 3 600 elever och har därefter ökat kraftigt. Läsåret 2009/10 nådde antalet elever sin högsta nivå med cirka 9 400 elever. Efter att antalet elever därefter minskat några läsår till 5 900 elever har antalet börjat öka igen. Sedan läsåret 2016/17 har antalet ökat och läsåret 2022/23 går 7 020 elever i gymnasiesärskolan.

Gymnasiesärskoleenheter finns i 154 av landets 290 kommuner. Av totalt 237 skolenheter har majoriteten, 196 en kommunal huvudman (83 procent). Endast 33 skolenheter har enskild huvudman (14 procent). Resterande 8 skolenheter har region som huvudman (3 procent).

Elever på de nationella programmen

De nationella program som har flest elever är administration, handel och varuhantering med 781 elever samt hotell, restaurang och bageri med 745 elever. Minst antal elever går på hantverk och produktion med 131 elever.

Det är fler män än kvinnor som går i gymnasiesärskolan och den fördelningen har varit stabil över tid. På både nationella program och individuella program är andelen kvinnor omkring 40 procent och män 60 procent. Nedbrutet på de enskilda nationella programmen förekommer större skillnader. I diagrammet nedan visas antalet elever på de nationella programmen uppdelat på kvinnor och män.

Diagram 2. Antal elever i gymnasiesärskolan läsåret 2022/23, per program och kön

Diagram över antalet elever i gymnasiesärskolan läsåret 2022/23, per program och kön.

Diagram över antalet elever i gymnasiesärskolan per program och kön. På flera av programmen förekommer stora skillnader i könsfördelningen. På fastighet, anläggning och byggnation samt fordonsvård och godshantering är 92 procent män. Det nationella programmet där kvinnorna är i majoritet är hälsa, vård och omsorg med 81 procent. Programmet estetiska verksamheter har jämnast könsfördelning, med 51 procentkvinnor och 49 procent män.

Övergång från grundsärskolan

Läsåret 2022/23 var det 1 620 elever i gymnasiesärskolan som läsåret innan gick i grundsärskolans årskurs 9. Det innebär att drygt 88 procent fortsatte direkt från grundsärskolan till gymnasiesärskolan hösten 2022. Andelen elever som fortsatte till gymnasieskolan var 5 procent.

Vid frågor om statistiken kontakta utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .