Statistiknyhet

Statistik över elever i förskoleklassen 2022/23

Läsåret 2022/23 går drygt 124 000 elever i förskoleklass, vilket är knappt 2 230 fler elever än föregående läsår.

Andelen sexåringar i befolkningen som går i förskoleklass är 96,7 procent. Som en konsekvens av att barn kan börja fullgöra skolplikten vid olika åldrar kan sexåringar även återfinnas i andra skolformer. Innevarande läsår är exempelvis 709 elever i årskurs 1 i grundskolan sex år eller yngre.

PM - Elever i förskoleklassen läsåret 2022/23

Officiell statistik på riksnivå över antalet elever i förskoleklassen läsåret 2022/23, i tabeller Länk till annan webbplats.

Statistik över elever i förskoleklassen på läns-, kommun- och skolenhetsnivå Länk till annan webbplats.

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .