Statistiknyhet

Statistik över elever i grundsärskolan 2022/23

Antalet elever i grundsärskolan ökar med 6 procent jämfört med föregående år. Läsåret 2022/23 är antalet elever drygt 15 300, föregående läsår var antalet elever drygt 14 400.

Andelen av alla elever i den obligatoriska skolan som är mottagna i grundsärskolan har varit omkring 1,0 procent till och med läsåret 2018/19 och elevökningen i skolformen tidigare har följt befolkningsutvecklingen. Sedan läsåret 2019/20 har dock andelen elever i den obligatoriska skolan som är mottagna i grundsärskolan ökat kontinuerligt. Läsåret 2022/23 är andelen 1,4 procent.

PM - Elever i grundsärskolan läsåret 2022/23

Officiell statistik på riksnivå över antalet elever i grundsärskolan läsåret 2022/23, i tabeller Länk till annan webbplats.

Statistik över elever i grundsärskolan på läns- och kommunnivå Länk till annan webbplats.

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .