Statistiknyhet

Statistik över barn och personal i förskola 2022

Hösten 2022 är drygt 509 000 barn inskrivna i förskolan vilket är en minskning med knappt 1 procent jämfört med hösten 2022. Samtidigt är andelen inskrivna barn av befolkningen i nivå med föregående år. Knappt 86 procent av landets alla barn i åldern ett till fem år är inskrivna i förskola.

Barnen är inskrivna på 9 310 förskoleenheter och av dessa drivs sju av tio av en kommunal huvudman. I likhet med förra året går det 5,1 barn per heltidstjänst i förskolan. Andel heltidstjänster med förskollärarexamen är drygt 40 procent, vilket är i nivå med föregående år. Hösten 2022 går det i genomsnitt 15,2 barn i varje barngrupp i förskolan, vilket är en ökning med 0,6 barn per barngrupp sedan hösten 2021.

PM - Barn och personal i förskola hösten 2022

Officiell statistik på riksnivå över barn i förskolan hösten 2022, i tabeller Länk till annan webbplats.

Officiell statistik på riksnivå över personal i förskolan hösten 2022, i tabeller Länk till annan webbplats.

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .