Publiceringsplan

Det här är publiceringsplanen för Skolverkets officiella statistik om förskola, skola och vuxenutbildning på nationell nivå samt för preliminär statistik och statistik om kommunernas aktivitetsansvar samt etablering efter gymnasieskolan och avslutad kommunal vuxenutbildning. Statistiken avser år 2021 respektive läsåret 2021/22 om inget annat anges.

2021

December

Kommunernas aktivitetsansvar första halvåret 2021

14 dec: Gymnasieskola – Övergång till högskola/komvux

2022

Mars

10 mars: Gymnasieskola – Elever

10 mars: Gymnasiesärskola – Elever

23 mars: Komvux som särskild utbildning – Elever

30 mars: Grundskola – Elever

30 mars: Grundsärskola – Elever

30 mars: Specialskola – Elever

31 mars: Alla skolformer – Pedagogisk personal

April

7 april: Fritidshem – Elever och personal

20 april: Gymnasieskola – Resultat nationella prov höstterminen 2021

21 april: Grundskola – Elever i behov av särskilt stöd

27 april: Grundskola – Planerad undervisningstid

28 april: Förskola – Personal samt barn och grupper

28 april: Annan pedagogisk verksamhet – Pedagogisk omsorg, Öppen förskola, Öppen fritidsverksamhet och Omsorg på obekväma tider

Maj

24 maj: Kommunernas aktivitetsansvar andra halvåret 2021

Juni

9 juni: Komvux på grundläggande och gymnasial nivå – Elever och kursdeltagare, betyg och studieresultat

9 juni: Komvux i svenska för invandrare – Elever och kursdeltagare, utbildnings- och provresultat

September

27 sep: Alla verksamheter – Kostnader

28 sep: Svensk utbildning i utlandet – Elever, personal och betyg

29 sep: Grundskola – Slutbetyg årskurs 9

Oktober

6 okt: Etablering på arbetsmarknaden och fortsatta studier efter gymnasieskolan 2020

20 okt: Gymnasieskola – Resultat nationella prov vårterminen 2022

26 okt: Grundskola – Betyg årskurs 6

27 okt: Gymnasieskola – Sökande och antagna läsår 2022/23

November

1 nov: Etablering på arbetsmarknaden och fortsatta studier efter komvux 2020

3 nov: Gymnasieskola – Elever läsår 2022/23, preliminärt antal elever på riksnivå

29 nov: Gymnasieskola – Betyg avgångna elever

30 nov: Grundskola – Resultat nationella prov årskurs 3

30 nov: Grundskola – Resultat nationella prov årskurs 6

30 nov: Grundskola – Resultat nationella prov årskurs 9

December

1 dec: Kommunernas aktivitetsansvar första halvåret 2022

14 dec: Gymnasieskola – Övergång till högskola/komvux

Senast uppdaterad 02 december 2021