Publiceringsplan

Det här är publiceringsplanen för Skolverkets officiella statistik om förskola, skola och vuxenutbildning på nationell nivå samt för preliminär statistik och statistik om kommunernas aktivitetsansvar samt etablering efter gymnasieskolan och avslutad kommunal vuxenutbildning.

Publiceringsplan 2023

September

26 sep: Svensk utbildning i utlandet - Elever, personal och betyg

27 sep: Alla verksamheter - Kostnader

28 sep: Grundskola - Slutbetyg årskurs 9

Oktober

5 okt: Etablering på arbetsmarknaden och fortsatta studier efter gymnasieskolan 2021

19 okt: Gymnasieskola – Resultat nationella prov vårterminen 2023

25 okt: Grundskola - Betyg årskurs 6

26 okt: Gymnasieskola - Sökande och antagna läsår 2023/24

31 okt: Etablering på arbetsmarknaden och fortsatta studier efter komvux 2021

November

2 nov: Gymnasieskola - Elever läsår 2023/24, preliminärt antal elever på riksnivå

28 nov: Gymnasieskola - Betyg avgångna elever

30 nov: Grundskola – Resultat nationella prov årskurs 3

30 nov: Grundskola – Resultat nationella prov årskurs 6

30 nov: Grundskola – Resultat nationella prov årskurs 9

December

12 dec: Kommunernas aktivitetsansvar första halvåret 2023

14 dec: Gymnasieskola – Övergång till högskola/komvux

Senast uppdaterad 08 augusti 2023