Publiceringsplan 2020

Det här är publiceringsplanen för Skolverkets officiella statistik om förskola, skola och vuxenutbildning på nationell nivå samt för preliminär statistik och statistik om kommunernas aktivitetsansvar samt etablering efter gymnasieskolan och avslutad kommunal vuxenutbildning. Statistiken avser år 2019 respektive läsåret 2019/20 om inget annat anges.

December

1 dec: Etablering efter avslutad kommunal vuxenutbildning (inkl. sfi)

3 dec: Kommunernas aktivitetsansvar, första halvåret 2020

10 dec: Gymnasieskola - Betyg avgångna elever

Publiceringsplan 2021

Mars

11 mars: Gymnasieskola - Elever

11 mars: Gymnasiesärskola - Elever

24 mars: Grundskola - Elever

24 mars: Grundsärskola - Elever

24 mars: Specialskola – Elever

25 mars: Alla skolformer - Pedagogisk personal

26 mars: Särskild utbildning för vuxna – Elever

April

15 april: Fritidshem - Elever och personal

14 april: Grundskola - Planerad undervisningstid

20 april: Grundskola - Elever med behov av särskilt stöd

21 april: Gymnasieskola – Resultat nationella prov höstterminen 2020

22 april: Förskola - Personal samt barn och grupper

22 april: Annan pedagogisk verksamhet - Pedagogisk omsorg, Öppen förskola, Öppen fritidsverksamhet och Omsorg på obekväma tider

Juni

9 juni: Svensk utbildning i utlandet - Elever, personal och betyg

11 juni: Kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå - Elever och kursdeltagare, betyg och studieresultat

11 juni: Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare - Elever och kursdeltagare, utbildnings- och provresultat

September

21 sep: Alla verksamheter - Kostnader

30 sep: Grundskola - Slutbetyg årskurs 9

Oktober

21 okt: Gymnasieskola – Resultat nationella prov vårterminen 2021

27 okt: Gymnasieskola - Sökande och antagna läsår 2021/22

28 okt: Grundskola - Betyg årskurs 6

November

4 nov: Gymnasieskola - Elever läsår 2021/22, preliminärt antal elever på riksnivå

24 nov: Grundskola – Resultat nationella prov årskurs 3

24 nov: Grundskola – Resultat nationella prov årskurs 6

24 nov: Grundskola – Resultat nationella prov årskurs 9

30 nov: Gymnasieskola - Betyg avgångna elever

December

14 dec: Gymnasieskola – Övergång till högskola/komvux

Senast uppdaterad 20 november 2020