Publiceringsplan 2020

Det här är publiceringsplanen för Skolverkets officiella statistik om förskola, skola och vuxenutbildning på nationell nivå samt för preliminär statistik och statistik om kommunernas aktivitetsansvar samt etablering efter gymnasieskolan och avslutad kommunal vuxenutbildning. Statistiken avser år 2019 respektive läsåret 2019/20 om inget annat anges.

September

17 sep: Förskola, annan pedagogisk verksamhet, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna – Kostnader

17 sep: Svensk utbildning i utlandet - Kostnader läsår 2018/19

24 sep: Grundskola - Slutbetyg årskurs 9

24 sept: Specialskola – Slutbetyg årskurs 10

Oktober

15 okt: Etablering efter gymnasieskolan

22 okt: Grundskola - Betyg årskurs 6

27 okt: Gymnasieskola - Sökande och antagna läsår 2020/21

November

5 nov: Gymnasieskola - Elever läsår 2020/21, preliminärt antal elever på riksnivå

December

1 dec: Etablering efter avslutad kommunal vuxenutbildning (inkl. sfi)

3 dec: Kommunernas aktivitetsansvar, första halvåret 2020

10 dec: Gymnasieskola - Betyg avgångna elever

Senast uppdaterad 25 juni 2020