Publiceringsplan

Det här är publiceringsplanen för Skolverkets officiella statistik om förskola, skola och vuxenutbildning på nationell nivå samt för preliminär statistik och statistik om kommunernas aktivitetsansvar samt etablering efter gymnasieskolan och avslutad kommunal vuxenutbildning. Statistiken avser läsåret 2021/22 respektive året 2021 om inget annat anges.

September

27 sep: Alla verksamheter – Kostnader

28 sep: Svensk utbildning i utlandet – Elever, personal och betyg

29 sep: Grundskola – Slutbetyg årskurs 9

Oktober

6 okt: Etablering på arbetsmarknaden och fortsatta studier efter gymnasieskolan 2020

20 okt: Gymnasieskola – Resultat nationella prov vårterminen 2022

26 okt: Grundskola – Betyg årskurs 6

27 okt: Gymnasieskola – Sökande och antagna läsår 2022/23

November

1 nov: Etablering på arbetsmarknaden och fortsatta studier 2020 efter komvux

3 nov: Gymnasieskola – Elever läsår 2022/23, preliminärt antal elever på riksnivå

29 nov: Gymnasieskola – Betyg avgångna elever

30 nov: Grundskola – Resultat nationella prov årskurs 3

30 nov: Grundskola – Resultat nationella prov årskurs 6

30 nov: Grundskola – Resultat nationella prov årskurs 9

December

1 dec: Kommunernas aktivitetsansvar första halvåret 2022

6 dec: Uppföljning av regionalt yrkesvux

14 dec: Gymnasieskola – Övergång till högskola/komvux

Senast uppdaterad 29 september 2022