Publiceringsplan

Det här är publiceringsplanen för Skolverkets officiella statistik om förskola, skola och vuxenutbildning på nationell nivå samt för preliminär statistik och statistik om kommunernas aktivitetsansvar samt etablering efter gymnasieskolan och avslutad kommunal vuxenutbildning.

Publiceringsplan 2023

Mars

9 mars: Gymnasieskola - Elever

9 mars: Gymnasiesärskola - Elever

23 mars: Komvux som särskild utbildning – Elever

29 mars: Grundskola - Elever

29 mars: Grundsärskola - Elever

29 mars: Specialskola – Elever

30 mars: Förskola - Personal samt barn och grupper

30 mars: Annan pedagogisk verksamhet - Pedagogisk omsorg, Öppen förskola, Öppen fritidsverksamhet och Omsorg på obekväma tider

April

4 april: Alla skolformer - Pedagogisk personal

19 april: Gymnasieskola – Resultat nationella prov höstterminen 2022

20 april: Grundskola - Elever i behov av särskilt stöd

25 april: Fritidshem - Elever och personal

26 april: Grundskola - Planerad undervisningstid

Maj

24 maj: Kommunernas aktivitetsansvar andra halvåret 2022

Juni

8 juni: Komvux på grundläggande och gymnasial nivå - Elever och kursdeltagare, betyg och studieresultat

8 juni: Komvux i svenska för invandrare - Elever och kursdeltagare, utbildnings- och provresultat

September

26 sep: Svensk utbildning i utlandet - Elever, personal och betyg

27 sep: Alla verksamheter - Kostnader

28 sep: Grundskola - Slutbetyg årskurs 9

Oktober

5 okt: Etablering på arbetsmarknaden och fortsatta studier efter gymnasieskolan 2021

19 okt: Gymnasieskola – Resultat nationella prov vårterminen 2023

25 okt: Grundskola - Betyg årskurs 6

26 okt: Gymnasieskola - Sökande och antagna läsår 2023/24

31 okt: Etablering på arbetsmarknaden och fortsatta studier efter komvux 2021

November

2 nov: Gymnasieskola - Elever läsår 2023/24, preliminärt antal elever på riksnivå

28 nov: Gymnasieskola - Betyg avgångna elever

30 nov: Grundskola – Resultat nationella prov årskurs 3

30 nov: Grundskola – Resultat nationella prov årskurs 6

30 nov: Grundskola – Resultat nationella prov årskurs 9

December

5 dec: Kommunernas aktivitetsansvar första halvåret 2023

14 dec: Gymnasieskola – Övergång till högskola/komvux

Senast uppdaterad 09 januari 2023