Publiceringsplan 2021

Det här är publiceringsplanen för Skolverkets officiella statistik om förskola, skola och vuxenutbildning på nationell nivå samt för preliminär statistik och statistik om kommunernas aktivitetsansvar samt etablering efter gymnasieskolan och avslutad kommunal vuxenutbildning. Statistiken avser år 2020 respektive läsåret 2020/21 om inget annat anges.

Mars

11 mars: Gymnasieskola - Elever

11 mars: Gymnasiesärskola - Elever

24 mars: Grundskola - Elever

24 mars: Grundsärskola - Elever

24 mars: Specialskola – Elever

25 mars: Alla skolformer - Pedagogisk personal

26 mars: Särskild utbildning för vuxna – Elever

April

14 april: Grundskola - Planerad undervisningstid

15 april: Fritidshem - Elever och personal

20 april: Grundskola - Elever med behov av särskilt stöd

21 april: Gymnasieskola – Resultat nationella prov höstterminen 2020

22 april: Förskola - Personal samt barn och grupper

22 april: Annan pedagogisk verksamhet - Pedagogisk omsorg, Öppen förskola, Öppen fritidsverksamhet och Omsorg på obekväma tider

Maj

27 maj: Kommunernas aktivitetsansvar andra halvåret 2020

Juni

11 juni: Kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå - Elever och kursdeltagare, betyg och studieresultat

11 juni: Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare - Elever och kursdeltagare, utbildnings- och provresultat

September

17 sept: Svensk utbildning i utlandet - Elever, personal och betyg

21 sept: Alla verksamheter - Kostnader

30 sept: Grundskola - Slutbetyg årskurs 9

Oktober

7 okt: Etablering efter gymnasieskolan

27 okt: Gymnasieskola - Sökande och antagna läsår 2021/22

28 okt: Grundskola - Betyg årskurs 6

November

2 nov: Etablering efter komvux

4 nov: Gymnasieskola - Elever läsår 2021/22, preliminärt antal elever på riksnivå

30 nov: Gymnasieskola - Betyg avgångna elever

December

2 dec: Kommunernas aktivitetsansvar första halvåret 2021

14 dec: Gymnasieskola – Övergång till högskola/komvux

Senast uppdaterad 08 februari 2021