Publiceringsplan

Det här är publiceringsplanen för Skolverkets officiella statistik om förskola, skola och vuxenutbildning på nationell nivå samt för preliminär statistik och statistik om kommunernas aktivitetsansvar samt etablering efter gymnasieskolan och avslutad kommunal vuxenutbildning.

Publiceringsplan 2024

Statistiken publiceras kl 8.00.

Juni

11 juni: Komvux på grundläggande och gymnasial nivå - Elever och kursdeltagare, betyg och studieresultat

11 juni: Komvux i svenska för invandrare - Elever och kursdeltagare, utbildnings- och provresultat

September

26 sep: Grundskolan - Slutbetyg årskurs 9, inklusive betyg i specialskolans årskurs 10

Oktober

1 okt: Alla verksamheter - Kostnader

2 okt: Svensk utbildning i utlandet - Elever, personal och betyg

3 okt: Etablering på arbetsmarknaden och fortsatta studier efter gymnasieskolan 2022

17 okt: Gymnasieskolan - Resultat nationella prov vårterminen 2024

23 okt: Grundskolan - Betyg årskurs 6

24 okt: Gymnasieskolan - Sökande och antagna läsår 2024/25

30 okt: Etablering på arbetsmarknaden och fortsatta studier efter komvux 2022

31 okt: Gymnasieskolan - Elever läsår 2024/25, preliminärt antal elever på riksnivå

November

28 nov: Gymnasieskola - Betyg avgångna elever

29 nov: Grundskolan - Resultat nationella prov årskurs 3

29 nov: Grundskolan - Resultat nationella prov årskurs 6

29 nov: Grundskolan - Resultat nationella prov årskurs 9

December

5 dec: Kommunernas aktivitetsansvar

12 dec: Gymnasieskolan - Övergång till högskola/komvux

Senast uppdaterad 29 april 2024