Publiceringsplan 2020

Det här är publiceringsplanen för Skolverkets officiella statistik om förskola, skola och vuxenutbildning på nationell nivå samt för preliminär statistik och statistik om kommunernas aktivitetsansvar samt etablering efter gymnasieskolan och avslutad kommunal vuxenutbildning. Statistiken avser år 2019 respektive läsåret 2019/20 om inget annat anges.

April

16 april: Grundskola - Planerad undervisningstid

21 april: Fritidshem - Elever och personal

22 april: Grundskola - Elever med behov av särskilt stöd

23 april: Gymnasieskola – Resultat nationella prov höstterminen 2019

Maj

27 maj: Kommunernas aktivitetsansvar, andra halvåret 2019

28 maj: Svensk utbildning i utlandet – Elever och personal

28 maj: Svensk utbildning i utlandet -Betyg 2019/18

Juni

11 juni: Kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå - Elever och kursdeltagare, betyg och studieresultat

11 juni: Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare - Elever och kursdeltagare, utbildnings- och provresultat

September

17 sep: Förskola, annan pedagogisk verksamhet, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna – Kostnader

17 sep: Svensk utbildning i utlandet - Kostnader läsår 2018/19

24 sep: Grundskola - Slutbetyg årskurs 9

24 sept: Specialskola – Slutbetyg årskurs 10

Oktober

15 okt: Etablering efter gymnasieskolan

22 okt: Grundskola - Betyg årskurs 6

27 okt: Gymnasieskola - Sökande och antagna läsår 2020/21

November

5 nov: Gymnasieskola - Elever läsår 2020/21, preliminärt antal elever på riksnivå

December

1 dec: Etablering efter avslutad kommunal vuxenutbildning (inkl. sfi)

3 dec: Kommunernas aktivitetsansvar, första halvåret 2020

10 dec: Gymnasieskola - Betyg avgångna elever

Senast uppdaterad 03 april 2020