Publiceringsplan 2021

Det här är publiceringsplanen för Skolverkets officiella statistik om förskola, skola och vuxenutbildning på nationell nivå samt för preliminär statistik och statistik om kommunernas aktivitetsansvar samt etablering efter gymnasieskolan och avslutad kommunal vuxenutbildning. Statistiken avser år 2020 respektive läsåret 2020/21 om inget annat anges.

Juli

28 juli: Grundskola och gymnasieskola - Preliminär betygsstatistik på riksnivå

September

17 sept: Svensk utbildning i utlandet - Elever, personal och betyg

21 sept: Alla verksamheter - Kostnader

30 sept: Grundskola - Slutbetyg årskurs 9

Oktober

7 okt: Etablering efter gymnasieskolan

27 okt: Gymnasieskola - Sökande och antagna läsår 2021/22

28 okt: Grundskola - Betyg årskurs 6

November

2 nov: Etablering efter komvux

4 nov: Gymnasieskola - Elever läsår 2021/22, preliminärt antal elever på riksnivå

30 nov: Gymnasieskola - Betyg avgångna elever

December

2 dec: Kommunernas aktivitetsansvar första halvåret 2021

14 dec: Gymnasieskola – Övergång till högskola/komvux

Senast uppdaterad 19 juli 2021