Publiceringsplan 2019

Publiceringsplan för Skolverkets officiella statistik om förskola, skola och vuxenutbildning på nationell nivå samt för preliminär statistik och statistik om kommunernas aktivitetsansvar.

Mars

7 mars: Gymnasieskolan - elever

12 mars: Alla skolformer - pedagogisk personal

26 mars: Särskild utbildning för vuxna - elever

28 mars: Förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, gymnasiesärskolan, specialskolan - Elever

April

9 april: Förskola - personal samt Barn och grupper

9 april: Annan pedagogisk verksamhet - Pedagogisk omsorg, Öppen förskola, Öppen fritidsverksamhet och Omsorg på obekväma tider

11 april: Grundskolan - planerad undervisningstid

16 april: Fritidshem - elever och personal

16 april: Grundskolan - elever i behov av särskilt stöd

25 april: Gymnasieskolan - nationella prov i höstterminen 2018

Maj

22 maj: Kommunernas aktivitetsansvar andra halvåret 2018

28 maj: Svensk utbildning i utlandet - elever och personal

28 maj: Svensk utbildning i utlandet - betyg läsåret 2017/18

Juni

19 juni: Komvux - Elever och kursdeltagare, betyg och studieresultat 2018

19 juni: Kommunal vuxenutbildning i sfi - elever och kursdeltagare, utbildnings- och provresultat 2018

Augusti

22 aug: Gymnasieskolan - sökande och antagna 2019/20, preliminär statistik på riksnivå

September

19 sept: Kostnader för skola, vuxenutbildning, fritidshem, förskola och annan pedagogisk verksamhet 2018

26 sept: Grundsklan - slutbetyg årskurs 9

Oktober

22 okt: Gymnasieskolan - nationella prov vårterminen 2019

24 okt: Grundskolan - betyg årskurs 6

29 okt: Gymnasieskolan - sökande och antagna 2019/20

November

7 nov: Gymnasieskolan - preliminärt antal elever på riksnivå 2019/20

28 nov: Grundskolan - nationella prov i årskurs 3

28 nov: Grundskolan - nationella prov i årskurs 6

28 nov: Nationella prov i årskurs 9

December

3 dec: Kommunernas aktivitetsansvar första halvåret 2019

11 dec: Gymnasieskolan - betyg, avgångna elever

Senast uppdaterad 18 januari 2019