Publiceringsplan 2019

Det här är publiceringsplanen för Skolverkets officiella statistik om förskola, skola och vuxenutbildning på nationell nivå samt för preliminär statistik och statistik om kommunernas aktivitetsansvar samt etablering efter gymnasieskolan och avslutad kommunal vuxenutbildning. Statistiken avser år 2018 respektive läsåret 2018/19 om inget annat anges.

Mars

7 mars: Gymnasieskola - Elever

12 mars: Alla skolformer - Pedagogisk personal

26 mars: Särskild utbildning för vuxna – Elever

28 mars: Förskoleklass - Elever

28 mars: Grundskola - Elever

28 mars: Grundsärskola - Elever

28 mars: Gymnasiesärskola - Elever

28 mars: Specialskola - Elever

April

9 april: Förskola - Personal samt barn och grupper

9 april: Annan pedagogisk verksamhet - Pedagogisk omsorg, Öppen förskola, Öppen fritidsverksamhet och Omsorg på obekväma tider

11 april: Grundskola - Planerad undervisningstid

16 april: Fritidshem - Elever och personal

16 april: Grundskola - Elever med behov av särskilt stöd

25 april: Gymnasieskola – Resultat nationella prov höstterminen 2017

Maj

22 maj: Kommunernas aktivitetsansvar, andra halvåret 2018

28 maj: Svensk utbildning i utlandet - Elever och personal

28 maj: Svensk utbildning i utlandet - Betyg

Juni

19 juni: Kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå - Elever och kursdeltagare, betyg och studieresultat

19 juni: Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare - Elever och kursdeltagare, utbildnings- och provresultat

Augusti

22 aug: Gymnasieskola - Sökande och antagna läsår 2019/20, preliminär statistik på riksnivå

September

19 sep: Förskola, annan pedagogisk verksamhet, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna - Kostnader

19 sep: Svensk utbildning i utlandet - Kostnader läsår 2017/18

26 sep: Grundskola - Slutbetyg årskurs 9

26 sep: Specialskola – Slutbetyg årskurs 10

Oktober

22 okt: Gymnasieskola – Resultat nationella prov vårterminen 2019

24 okt: Grundskola - Betyg årskurs 6

29 okt: Gymnasieskola - Sökande och antagna läsår 2019/20

November

7 nov: Gymnasieskola - Elever läsår 2019/20, preliminärt antal elever på riksnivå

21 nov: Etablering efter gymnasieskolan

28 nov: Grundskola – Resultat nationella prov årskurs 3

28 nov: Grundskola – Resultat nationella prov årskurs 6

28 nov: Grundskola – Resultat nationella prov årskurs 9

December

3 dec: Kommunernas aktivitetsansvar, första halvåret 2019

3 dec: Etablering efter avslutad kommunal vuxenutbildning (inkl. sfi)

11 dec: Gymnasieskola - Betyg avgångna elever

Senast uppdaterad 14 november 2019