Skolverket

Riksprislista för ersättning till fristående skolor 2018

Här är Skolverkets föreskrifter om vissa belopp för elever på fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor, internationella skolor samt ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet för 2018. Alla belopp som redovisas är inklusive moms.

Skolverket beslutade om bidragens storlek den 29 januari 2018.

Grundbelopp för år 2018 (kr/elev och bidragsår)

 Gymnasieprogram

exklusive måltider

inklusive måltider

Barn- och fritidsprogrammet

94 200

99 400

Bygg- och anläggningsprogrammet exklusive inriktningen anläggningsfordon

121 800

127 000

Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning anläggningsfordon

171 900

177 500

El- och energiprogrammet

114 600

120 000

Ekonomiprogrammet

78 000

83 200

Estetiska programmet exklusive inriktningen musik

106 700

111 700

Estetiska programmet inriktningen musik

133 900

138 900

Fordons- och transportprogrammet exklusive inriktningen transport

136 300

141 800

Fordons- och transportprogrammet inriktning transport

173 900

179 500

Handels- och administrationsprogrammet

92 900

98 300

Hantverksprogrammet

114 300

119 400

Hotell- och turismprogrammet

95 500

100 800

Humanistiska programmet

84 600

89 700

Industritekniska programmet

147 300

153 200

Naturvetenskapsprogrammet

84 700

89 900

Naturbruksprogrammet inriktning djur

185 200

193 700

Naturbruksprogrammet inriktning lantbruk

219 600

229 700

Naturbruksprogrammet inriktning skog

235 400

244 300

Naturbruksprogrammet inriktning trädgård

257 600

268 100

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

132 000

136 800

Samhällsvetenskapsprogrammet

79 600

84 800

Teknikprogrammet

92 100

97 300

VVS- och fastighetsprogrammet

121 900

126 900

Vård- och omsorgsprogrammet

97 000

102 300

Gymnasiesärskolan

Grundbelopp 2018 - För utbildning som påbörjats efter den 30 juni 2013 (kr/elev och bidragsår)

 

exklusive måltider

inklusive

måltider

Gymnasiesärskolan

342 800

349 000

Bidrag för visst stöd på introduktionsprogram

Eftersom utbildningen på programinriktat individuellt val dels består av ämnen från grundskolan, dels av kurser från ett yrkesprogram, består ersättningen till den som anordnar programmet av två delar:

  1. Ersättning för den del av utbildningen som motsvarar det yrkesprogram som utbildningen är inriktad mot (ska ersättas med samma belopp som motsvarande yrkesprogram).
  2. Ersättning för den del av utbildningen som avser det stöd som eleven behöver för att uppnå behörighet för yrkesprogrammet.

Skolverket har beslutat att det belopp som en kommun eller en huvudman för en fristående gymnasieskola har rätt att få i ersättning för den del av programmet som avser visst stöd för att uppnå behörighet är 3 600 kronor per elev och ämne.

Senast uppdaterad 17 april 2018