Sök rapporter och beslut från Skolinspektionen

Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Myndighetens granskning utgår från skollagen, förordningar, läroplaner, kursplaner och andra bestämmelser som verksamheterna är skyldiga att följa. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen.

Läs om beslut, statistik och rapporter från Skolinspektionen på deras webbplats. Länk till annan webbplats.


Tematisk kvalitetsgranskning

Välj genomförd granskning eller år och tryck Sök.

Regelbunden tillsyn

Skolform är frivilligt men kan användas för att begränsa de andra alternativen. Välj något av kommun, skola, enskild huvudman, region, utlandsskola eller specialskola och tryck Sök.

Tematisk tillsyn

Alla val är frivilliga men kan användas för att begränsa svaren.

Jag söker:

Oanmäld granskning

Jag söker:

Skolenkäten

Förskoleenkäten

FöräldraElevbrev

Ombedömning nationella prov

Regelbunden kvalitetsgranskning

Välj kommun och tryck Sök.

Riktad tillsyn

Alla val är frivilliga men kan användas för att begränsa svaren.

Planerad tillsyn

Skolform är frivilligt men kan användas för att begränsa de andra alternativen. Välj något av kommun, skola, enskild huvudman, region, utlandsskola eller specialskola och tryck Sök.

Planerad kvalitetsgranskning

Välj kommun och tryck Sök.