Frågor och svar

Om en huvudman/skola upptäcker att en uppgift är felaktig – går denna att rätta eller att kommentera?

Det finns ingen möjlighet att i efterhand rätta uppgifter i den statistik som är publicerad. Det är alltid uppgiftslämnaren som ansvarar för att de lämnade uppgifterna är korrekta. Däremot kan skolan/kommunen kommentera sina uppgifter på sin hemsida.