Frågor och svar

Vad innebär nyinvandrad?

I Skolverkets statistik definieras elever som nyinvandrade om de har invandrat till Sverige under något av de senaste fyra åren, är födda utomlands och har högst en förälder född i Sverige. I kategorin nyinvandrade ingår endast folkbokförda elever. Elever som nyligen har kommit till Sverige och inte hunnit bli folkbokförda ingår i kategorin okänd bakgrund.