Frågor och svar

Vad innebär nyinvandrad?

I Skolverkets statistik definieras elever som har invandrat till Sverige under något av de senaste fyra åren, är födda utomlands och vars båda föräldrar är födda utomlands som nyinvandrade. I kategorin nyinvandrade ingår endast folkbokförda elever. Elever som nyligen har kommit till Sverige och inte hunnit bli folkbokförda ingår därmed inte i kategorin nyinvandrad. Dessa elever ingår istället i kategorin okänd bakgrund.