Frågor och svar

Varför finns samma skolnamn två eller flera gånger?

Vissa skolor har valt att organisera sig i flera skolenheter där varje enhet har en ansvarig rektor. T.ex. kan Centralskolan delas in i två skolenheter som kallas Centralskolan 1 och Centralskolan 2.