Frågor och svar

Vem är huvudman?

Huvudman för utbildningen är den organisation som ansvarar för att utbildningen anordnas. En huvudman kan vara en enskild person men i de flesta skolformer är huvudmannen är en organisation. Vem som kan vara huvudman för utbildning inom skolväsendet är fastslaget i skollagen.

Skolverket gjorde 2014 en rapport om enskilda huvudmän i skolväsendet, "Privata aktörer inom förskola och skola". I rapporten ingår en kartläggning av huvudmännens koncerntillhörigheter och deras ägarbolag.

Skolverkets rapport Privata aktörer inom förskola och skolalänk till annan webbplats