Frågor och svar

Vem är huvudman?

Huvudman för utbildningen är den organisation som ansvarar för att utbildningen anordnas. En huvudman är i de flesta skolformer en organisation men det kan även vara en enskild person. Vem som kan vara huvudman för utbildning inom skolväsendet är fastslaget i skollagen.