Statistik om elevers övergång mellan olika skolformer, högskola och arbetsmarknad

Här hittar du bland annat statistik över elever som går ut grundskolan och fortsätter på gymnasiet och statistik över elever som går ut gymnasiet och fortsätter på komvux eller universitet och högskola. Här finns också statistik över elevers etablering på arbetsmarknaden och fortsatta studier efter avslutad utbildning på gymnasiet och komvux.

Från grundskola till gymnasieskola

Statistiken visar elevers fortsatta studier i gymnasieskolan efter avslutad grundskola. Statistiken publiceras året efter eleverna avslutat årskurs 9. I statistiken finns uppgifter om vilka nationella program eleverna har sökt och vilka program de har kommit in på. (tabell 9 - 12)

Senaste statistiken över övergången från grundskola till gymnasieskola Länk till annan webbplats.

Mellan anpassad grundskola och andra skolformer

Statistiken visar elevers övergång mellan anpassad grundskola och skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad gymnasieskola och gymnasieskola. Den visar också elevers fortsatta studier på olika program i anpassade gymnasieskolan samt på gymnasieskolans introduktionsprogram efter avslutad anpassad grundskola.

Senaste statistiken över övergångar mellan anpassad grundskola och andra skolformer Länk till annan webbplats.

Från gymnasieskola till högskola och komvux

Statistiken visar elevers fortsatta studier på högskola, universitet eller komvux efter avslutad utbildning i gymnasieskolan. (tabell 15–16)

Senaste statistiken över övergången från gymnasieskola till universitet, högskola och komvux Länk till annan webbplats.

Från gymnasieskola till fortsatta studier och arbetsmarknad

Statistiken visar elevers etablering på arbetsmarknaden och fortsatta studier efter avslutad utbildning i gymnasieskolan. Statistiken utgår från måttet etableringsstatus och visar vad ungdomar gör ett, tre och fem år efter gymnasieskolan.

Senaste statistiken över övergången från gymnasieskola till fortsatta studier och arbetsmarknad Länk till annan webbplats.

Från anpassad gymnasieskola till studier, daglig verksamhet och arbete

Statistiken visar elevers övergång till studier, daglig verksamhet eller arbete efter avslutad utbildning i anpassad gymnasieskola. Statistiken visar sysselsättning hösten direkt efter anpassade gymnasieskolan.

Arbete, studier och daglig verksamhet efter anpassade gymnasieskolan

Från komvux till fortsatta studier och arbetsmarknad

Statistiken visar elevers övergång till arbetsmarknaden och fortsatta studier efter avslutad utbildning i komvux.

Senaste statistiken över övergången från komvux på gymnasial och grundläggande nivå samt komvux i svenska för invandrare (sfi) till fortsatta studier och arbetsmarknad Länk till annan webbplats.

Senaste statistiken över övergången från komvux som anpassad utbildning till studier, daglig verksamhet och arbetsmarknad

Senast uppdaterad 06 december 2023

Innehåll på denna sida