Statistik om elevers övergång mellan olika skolformer, högskola och arbetsmarknad

Här hittar du bland annat statistik över elever som går ut grundskolan och fortsätter på gymnasiet och statistik över elever som går ut gymnasiet och fortsätter på komvux eller universitet och högskola. Här finns också statistik över elevers etablering på arbetsmarknaden och fortsatta studier efter avslutad utbildning på gymnasiet och komvux.

Från grundskola till gymnasieskola

Statistiken visar elevers fortsatta studier i gymnasieskolan efter avslutad grundskola. Statistiken publiceras året efter eleverna avslutat årskurs 9. I statistiken finns uppgifter om vilka nationella program eleverna har sökt och vilka program de har kommit in på. (tabell 9 - 12)

Senaste statistiken över övergången från grundskola till gymnasieskola Länk till annan webbplats.

Från grundsärskola till gymnasiesärskola och gymnasieskolans introduktionsprogram

Statistiken visar elevers fortsatta studier i gymnasiesärskolan samt på gymnasieskolans introduktionsprogram efter avslutad grundsärskola. I statistiken finns uppgifter om vilka program eleverna läser.

Senaste statistiken över övergången från grundsärskola till gymnasiesärskola och gymnasieskolans introduktionsprogram Länk till annan webbplats.

Från gymnasieskola till högskola och komvux

Statistiken visar elevers fortsatta studier på högskola, universitet eller komvux efter avslutad utbildning i gymnasieskolan. (tabell 15–16)

Senaste statistiken över övergången från gymnasieskola till universitet, högskola och komvux Länk till annan webbplats.

Från gymnasieskola till fortsatta studier och arbetsmarknad

Statistiken visar elevers etablering på arbetsmarknaden och fortsatta studier efter avslutad utbildning i gymnasieskolan. Statistiken utgår från måttet etableringsstatus och visar vad ungdomar gör ett, tre och fem år efter gymnasieskolan.

Senaste statistiken över övergången från gymnasieskola till fortsatta studier och arbetsmarknad Länk till annan webbplats.

Från gymnasiesärskola till studier, daglig verksamhet och arbete

Statistiken visar elevers övergång till studier, daglig verksamhet eller arbete efter avslutad utbildning i gymnasiesärskolan. Statistiken visar sysselsättning hösten direkt efter gymnasiesärskolan.

Arbete, studier och daglig verksamhet efter gymnasiesärskolan

Från komvux till fortsatta studier och arbetsmarknad

Statistiken visar elevers övergång till arbetsmarknaden och fortsatta studier efter avslutad utbildning i komvux.

Senaste statistiken över övergången från komvux på gymnasial och grundläggande nivå samt komvux i svenska för invandrare (sfi) till fortsatta studier och arbetsmarknad Länk till annan webbplats.

Senaste statistiken över övergången från komvux som särskild utbildning till studier, daglig verksamhet och arbetsmarknad


Senast uppdaterad 09 mars 2023