Frågor och svar

Kan statsbidraget användas inom introduktionsprogrammet i gymnasieskolan?

Nej, statsbidraget kan endast användas inom de skolformer som uttryckligen framgår av förordningen och kan därför inte användas för insatser inom introduktionsprogrammen på gymnasieskolan.

De skolformer som omfattas av statsbidraget är

  • förskoleklassen
  • grundskolan
  • anpassade grundskolan
  • specialskolan
  • sameskolan.