Frågor och svar

Kan vi få bidrag för läromedel som vi har köpt under föregående år eller planerar att köpa under nästkommande år?

Nej. Statsbidraget för 2024 ska användas för inköp som görs under 2024.