Frågor och svar

Kan vi köpa in skönlitteratur, facklitteratur eller böcker till skolbiblioteket för bidraget?

Nej. Statsbidraget får inte användas till skönlitteratur, facklitteratur eller till böcker som är inköpta för skolbibliotek eftersom vi bedömer att dessa inte räknas till sådana läromedel som avses i förordningen.