Frågor och svar

När vi räknar ut vår genomsnittliga kostnad, ska vi inkludera utgifter som har bekostats med statsbidrag?

Nej, när ni räknar ut er genomsnittliga kostnad ska ni inte räkna med utgifter som har finansierats av statsbidraget för inköp av vissa läromedel. Ni ska inte heller räkna med utgifter som ni har finansierar med andra statsbidrag, så som Likvärdig skola och Skolmiljarden.

Läs mer under rubriken Vilka villkor gäller för statsbidraget?