Frågor och svar

Ska vi räkna utifrån samtliga skolenheter som vi har eller endast de skolenheter som vi söker bidrag för?

När ni räknar på genomsnittliga kostnader ska ni räkna utifrån huvudmannens samtliga skolor, oavsett vilken skola som ni avser att köpa in läromedel för.