Frågor och svar

Vad innebär det att vi själva ska bekosta läromedel motsvarande vår genomsnittliga kostnad per elev för de tre senaste åren?

Det innebär att ni bara kan begära ut statsbidrag om ni själva bekostar läromedel motsvarande er genomsnittliga kostnad per elev för de senaste tre åren.
Om ni räknar ut den genomsnittliga kostnaden per elev de senaste tre åren och får fram att er genomsnittliga kostnad per elev har varit till exempel 1 000 kronor ska ni alltså under året också lägga 1 000 kronor per elev för att vara berättigade till statsbidraget. Om ni inte når upp till era genomsnittliga kostnader per elev som ni har haft de senaste tre åren så uppfyller ni inte villkoren för bidraget. Då ska ni inte begära utbetalning.