Frågor och svar

Kan flera lärare dela på en karriärtjänst?

Nej, det är inte möjligt för flera personer att dela på en förstelärartjänst eller en lektorstjänst.

Om ni däremot har en person som under året avslutar sitt uppdrag som förstelärare eller lektor kan ni ersätta denna person. Den nya personen kan tillträda tjänsten tidigast dagen efter föregående person har avslutat sin tjänst. Ersättaren måste uppfylla alla krav som ställs i förordningen (2019:1288). Observera att ett av dessa krav är att den ersättande läraren ska ha utsetts till förstelärare eller lektor efter ett öppet ansökningsförfarande.