Frågor och svar

Kan vi begära ut bidrag för fler tjänster i pott 1 än vad vi har beviljats i bidragsramen?

Inom pott 1 kan ni inte begära ut bidrag för fler tjänster eller ett högre belopp än vad som har beviljats i bidragsramen.

Inom pott 2 är det möjligt att begära ut bidrag för fler tjänster än vad ni har beviljats i bidragsramen. Ni kan använda er bidragsram från pott 1 på skolenheter som ingår i pott 2, men ni kan inte använda er bidragsram från pott 2 på skolenheter som ingår i pott 1. För mer information läs under rubriken Flytta bidrag från pott 1 till pott 2.